कामुर्लेच्या सेंट रिटा चर्चींत 26 जूनाक सांजांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशें- कामुर्लेच्या सेंट रिटा दे कासासिया चर्चींत सोमार 26 जूनाक सांन जुवांव पारंपरीक पद्दतीन जातलो. कोवीड म्हामारीक लागून फाटलीं दोन वर्सा हो उत्सव मनोवप शक्य जालें ना. चर्च वाठारांत दनपारां 3 ते 6 मजगतीं जावपी उत्सवाक थळावे लोक कोपेलाम म्हणतात. सेंट जॉन बाप्तिस हांच्या उगडासाक हो उत्सव मनयतात.
ह्या निमतान आंतर वॉर्डांत तरेकवार सर्ती जातल्यो. पारंपरीक नाच, कांतरा आनी फॅन्सी ड्रेस सर्तींचो तातूंत आसपाव आतलो. तशेंच पारंपारीक खाण आनी घरा पिकयल्लीं फळां आसतली. पारंपरीक वाद्यांनी संगीत आनी नाच जातले. ह्या वेळार कार्मुले गांवांतल्या नव्या जावयांचो भोवमान करतले. सेंट रिटा चर्चीचो फादर रोमन रॉड्रिग्ज हांच्या संकल्पनेतल्यान हो उत्सव जातलो. सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवचो अशें आवाहन केला.