कामार आसतना उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्याक काळजाच्या आताकान मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोना पावला मोटारीक लागिल्लो उजो गेल्लो पालोवपाक

पणजी: दोना पावला काल (बुधवारा) दनपारां एके मोटारीक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. मोटारीक लागिल्लो उजो पालोवपा खातीर गेल्लो पणजी उजो पालोवपी दळाचो लिडींग फायर फायटर वासुदेव हळदणकार (45, हरमल-पेडणें) हाका काळजाचो आताक आयिल्ल्यान मरण आयलें.

दळान दिल्ले म्हायती प्रमाण काल दनपारां 12.45 वरांचेर दोना पावला एनआयओ सर्कला कुशीक वॅगन आर मोटारीक उजो लागिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या नियंत्रण कक्षाक मेळिल्ली.

मजगतीं, ह्या वेळार थळावे आमदार जेनिफर मोंसेरात थंय पाविल्ल्यो. वयले म्हायती प्रमाण पणजी उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर वासुदेव हळदणकार आनी हेर जवानांनी घडणूक थळार धांव घेतली. थंय पावले उपरांत मोटारीक लागिल्लो उजो पालयतना वासुदेव हळदणकाराक अस्वस्थ दिसूंक लागलें. ह्याच वेळार आमदार जेनिफर मोंसेरात हांणी आपले मोटारींतल्यान ताका बांबोळे गोमॅकाँत व्हेलो. हॉस्पिटलांत पावचे पयलींच ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी जाहीर केलें.

मरणा उपरांतची तपासणी केली तेन्ना काळजाचो आताक आयिल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचो अहवाल दोतोरांनी दिलो. सांजवेळा लिडींग फायटर वासुदेव हळदणकार हाची कूड पणजेंतल्या उजो पालोवपी दळाच्या मुख्यालयांत हाडली. ह्या वेळार थळावे आमदार जेनिफर मोंसेरात, दळाचे उपसंचालक (प्रशासकी) आल्केसिओ वाझ, विभागीय अधिकारी राजेंद्र हळदणकार, स्टेशनर फायर अधिकारी बॉस्को फेर्रांव, अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी ताचे निमाणे दर्शन घेतलें. ह्या वेळार दळान ताका मानवंदना दिली.

मजगतीं, ताचे फाटल्यान घरकान्न, एक पूत, भाव लक्ष्मण, दोन लग्न जाल्ल्यो भयणी, भावोजी, पुतणे, पुतणयो, भाचे असो घराबो आसा. आयज (बिरेस्तारा) सकाळीं 10.30 वरांचेर ताचे कुडीचेर हरमलच्या भटवाडी मसंडभुंयेंत निमाणे संस्कार जातले.