काणकोणात 28 एप्रीलच्यान दितले 12- 14 वर्सांच्या भुरग्यांक वासिनां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः काणकोण तालुक्यांतल्या 12 तें 14 वर्सांच्या भुरग्यांक बिरेस्तार 28 एप्रील सावन कोरोना वासिना दितले. पणसुलेंच्या कात्यायनी बाणेश्वर आनी चाररस्ते हांगच्या मल्लिकार्जुन विद्यालयांतल्या भुरग्यांक त्या दिसा काणकोण सामाजीक भलायकी केंद्रांत वासिना दितले. 29 एप्रीलाक आगोंदच्या सेंट अॅनीस हायक्लूल, 2 मेक लोलयें दामोदर विद्यालय, निराकार विद्यालय- माशें, सेंट सेबेस्त्यांव हायस्कूल- लोलयेंच्या भुरग्यांक लोलयें पंचायत सभाघरांत वासिना दितले.
 4 मेक जवाहर नवोदय विद्यालय, 6 मेक पैंगीण श्रद्धानंद विद्यालय, 7 मेक सरकारी माध्यमीक विद्यालय- श्रीस्थळ, सेंट फान्सिस झेवियर आनी सेंट अँथनी हायस्कूल- गालजीबाग, 9 मेक गांवडोंगरी सरकारी माध्यमीक विद्यालय, तुडल हायस्कूल, 10 मेक सरकारी माध्यमीक विद्यालय- खोतीगांव 11 मेक सरकारी माध्यमीक विद्यालय- गवळ, 12 मेक सेंट तेरेझा- चावडी, 13 मेक गुरूकुल हायस्कूलांतल्या भुरग्यांक कोरोना वासिना दितले.