काणकोणां नागरी उपनिबंधकाचे कचेरेचेर धाड; उपनिबंधकान मारली धांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: काल (बुधवारा) सांजवेळा गोंय राज्य नागरी निबंधक आनी नोटरी सेवांचे मुखेली आशुतोष आपटे आनी तांच्या वांगड्यांनी काणकोणच्या नागरी निबंधक आनी उपनिबंधक कचेरेंतले उपनिबंधक प्रेमानंद देसाय हाचेर धाड घाली. पूण उपनिबंधक प्रेमानंद देसाय ह्या अधिकाऱ्यांक चुकोवन कचेरेंतल्यान धांव मारली.

उपनिबंधकान धांव मारिल्ल्यान ताचेर काणकोण पुलीस स्टेशनार कागाळ दाखल करतले अशें राज्य नागरी निबंधक आशुतोष आपटे हांणी सांगलें. कचेरेंतलीं कामां अर्दकुटीं सोडप आनी हेर प्रकारच्यो ताचे आड खूबश्यो कागाळी आशिल्ल्यो. हे कागाळी संबंदी ताका हाचे पयली सुचोवणीय दिल्ली अशें आपटे हांणी सांगलें.

उसरां मेरेन कचेरेंतल्या कागदपत्रांची तपासणी आनी पंचनामो करपाचें काम सुरू आशिल्लें.