कांदोळे जिवरक्षकांच्यो 10 दुचाकी लासून उडयल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुमार 8 लाखांचें लुकसाण; अनवळख्यां आड गुन्यांव

म्हापशें: बामणवाडो कांदोळे दृश्टी जिवरक्षक कंपनीच्या जिवरक्षकांच्यो 10 दुचाकी लासून गोबर जाल्यो. हातूंत सुमार 7.7 लाखांचें लुकसाण जावन कळंगूट पुलिसांनी अनवळख्यां आड घातपाताचो गुन्यांव दाखल केला.

ही घडणूक बुधवारा फांतोडेर चार वरांच्या सुमाराक उजवाडा आयली. बामणवाडो कांदोळे दर्यादेगेर दृश्टी जिवरक्षक कंपनीचे सेंटर तशेंच स्टोर रुम आसा. ह्याच केंद्रांत जिवरक्षक राबित्याक आसतात. केंद्रा भायर मेकळे सुवातेंत जिवरक्षकांनी आपल्यो दुचाकी पार्क केल्ल्यो. तातूंतल्यो 10 दुचाकी लासून गोबर जाल्यो.

घडणुकेची खबर मेळटकूच जिवरक्षक कंपनीचे अधिकारी आनी कळंगूट पुलिसांनी घडणुकेच्या थळार धांव घेतली. सहाय्यक पुलीस उपनिरिक्षक कृष्णा गुरव हांणी पंचनामो केलो.

फांतोडेर 3.26 वरांचेर दोग अनवळखे केंद्राच्या प्राकारांतल्यान वचत आशिल्ल्याचें सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत बंदिस्त जाल्यात. ह्याच अनवळख्यांनी दुचाकींक उजो लायला आसतलो असो दुबाव जिवरक्षकांनी उक्तायला. तशी कागाळ लुकसाण जाल्ल्या जिवरक्षकांनी पुलिशेंत केल्या. ह्या कागाळीच्या आदाराचेर पुलिसांनी अनवळख्यां आड दुचाकींक उजो लावन त्यो लाशिल्ल्याचो गुन्यांव दाखल केला. हातूंत 7.7 लाखांचें लुकसाण जालां अशें पुलिसांनी म्हणलां. फुडलो तपास पुलीस करतात.

हो उजो फांतोडेर 3.26 वरांच्या सुमाराक लायलो. सीसीटीव्हीत दोग जाण वतात हें दिसून येता. आमच्या जिवरक्षकांचो कोणा कडेनूच वाद वा झगडीं नात. फाटलीं 10 वर्सां ते हे सुवातेर आपल्यो दुचाकी पार्क करतात. अशी घडणूक केन्नाच घडली ना. लाशिल्ल्या दुचाकी मदीं तीन दुचाकी नव्यो आशिल्ल्यो. हातूंत सुमार 10 लाखांचें लुकसाण जालां आनी सगले दुचाकीचे धनी गळणसल्यात. हो अपघाताचो प्रकार आसून पुलिसांनी योग्य तपास करून आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी शामीन डिसोझा हांणी केल्या.