काँग्रेसींत आसतना आपणाचेर जाल्ले आरोप राजकी हेतान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोबोः कितेंच चुकीचें करूंक नाशिल्ल्याचो दावो

पणजी : काँग्रेसींत आसतना आपणाचेर जाल्ले आरोप राजकी हेतान प्रेरीत आशिल्लें. राजकारण, समाजकारणांत आशिल्ल्यान आपणाचेर विवीध प्रकारांचे आरोप जायत आसतले, अशें भाजप आमदार मायकल लोबो हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना स्पश्ट केले.
भाजपांत वचपा पयलीं मायकल लोबो विरोधी पक्षफुडारी आशिल्ले. त्या वेळार नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लोबो हांचेर आरोप केल्ले. लोबो हांणी नगर नियोजन कायद्याचे उल्लंघन करून हॉटेलाचें बांदकाम केल्ल्याचो आरोप मंत्री राणे हांणी केल्लो. ते भायर हे विशींचो अहवाल विधानसभा पटलाचेर दवरिल्लो. हाचे वयल्यान भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत जायत्या फुडाऱ्यांनी लोबोचेर टिका केल्ली. ते उपरांत मायकल लोबोन काँग्रेस सोडून भाजपांत प्रवेश केलो. हे फाटभुंयेर हाचे मुखार तुमचेर आरोप जावचे नात, असो प्रस्न पत्रकारांनी केलो, तेन्ना आपूण आठ वर्सां उत्तर गोंय नियोजन विकास प्राधिकरणाचो (एनजीपीडीए) अध्यक्ष आशिल्लो. त्या वेळार आपणाचेर आरोप जावंक नात, पूण काँग्रेसींत आयले उपरांत आनी वेंचणूक जिखले उपरांत मात आरोप सुरू जाले. हे आरोप राजकी हेतान केल्ल्याचे स्पश्ट जाता, अशें लोबो हांणी म्हणलें. तशेंच आपणा अाड कागाळ दाखल केले उपरांत भ्रश्टाचार विरोधी पंगडान चवकशी करून अहवाल सादर केलो, तातूंत आपूण कायद्याचे चवकटे भायर वचून कसलेंच बांदकाम करूंक नाशिल्ल्याचें सिद्ध जालां. ताका लागून ह्या विशया वयल्यान आपणाचेर जावपी आरोपांत तथ्य ना, अशें तांणी नमूद केले.
मजगतीं, काँग्रसींतल्यान भाजपांत आयिल्ल्या कोणाक मंत्रीपदां दिवची हे अजून निश्चीत जावंक ना. आमी बिनशर्त भाजपांत प्रवेश केला, ताका लागून मंत्रीपदाची आस्त ना, अशेंय तांणी स्पश्ट केले.

युरी आलेमांव हांकां परबीं
40 आमदारांच्या विधानसभेंत विरोधी पक्षा कडेन चार आमदार आसल्यारूच विरोधी पक्ष फुडारीपद मेळटा, असो कायदो ना. काँग्रेसी कडेन सध्या तीन आमदार आसात, ताका लागून विरोधी पक्ष काँग्रेसच आसा. सभापती हांणी काँग्रेसीक विरोधी पक्ष फुडारीपद दिवपाक मान्यताय दिवन युरी आलेमांव हांची ह्या पदार नेमणूक केल्या. युरी आलेमांव हांकां परबीं, अशें मायकल लोबो हांणी म्हणलें.