कश्मीर ते कन्याकुमारी प्रवास  करून कॅप्टन विष्णू गोंयांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: लडाख ते कन्याकुमारी असो सुमार 12 हजार किलोमिटराचो मोटारसायकली वयल्यान प्रवास करून कॅप्टन (निवृत्त) विष्णू परतून गोंयांत आयले. तांकां बायणा दर्यादेगे वयल्या उड्डाण पुलार भारतीय नौदळाचे गोंय विभागाचे ध्वजाधिकारी रिअर अ‍ॅडमिरल (निवृत्त) फिलिपोज पायनुमुटील आनी हेरांनी येवकार दिलो.

हो प्रवास खूब खडटर आशिल्लो, पूण मोख गांठपाची आशिल्ल्यान आमी तें अंतर निर्धारीत वेळांत पुराय केलें अशें कॅप्टन विष्णू हांणी सांगलें.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान ‘फ्रिडन रायड’ खाला कॅप्टन विष्णू आनी देशांतल्या हेर तिगांनी 15 ऑगस्टाक मोटारसायकलीन लडाख ते कन्याकुमारी हे अंतर हुपपाचें थारायलें. 21 ऑगस्टाक प्रत्यक्ष कश्मीर सावन सुरवात जाली. लडाखांतल्या सगल्यात उंचेल्या वाठारांतल्या उम्लींग ला ह्या खडटर वाठारांतल्यान तांणी प्रवास सुरू केलो.

भारतांतल्या सगल्यांत व्हड लांबायेचो म्हामार्ग क्रमांक 44 वयल्यान तांणी प्रवासाक सुरवात केली. कारगील, लेह, श्रीनगर, गुलमार्ग, उद्यमपूर, अमृतसर, बिकानेर, अहमदाबाद, लोणावळा, गोवा, कारवार मार्गान कन्याकुमारी गेले. थंय सावन ते गोंयांत आयले उपरांत तांकां बायणा हांगा येवकार दिलो.

मोटारसायलीन इतलो व्हड प्रवास करप कठीण आशिल्लें. पूण नौदळांतलें प्रशिक्षण ह्या कामाक आयलें अशें कॅप्टन विष्णू हांणी सांगलें.