ओबीसी आरक्षणाक आव्हान; चार याचिका खंडपिठांत दाखल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे निर्देश

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजी: गोंय वेंचणूक आयोगान दुरुस्ती अधिसुचोवणी जारी करून ओबीसींक (हेर मागासवर्गीय) पंचायत वेंचणुकेंत आरक्षण दिलां. हे अधिसुचोवणेक आव्हान दिवपी चार याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत दाखल जाल्यात. ह्या सगल्या याचिकांची दखल घेवन खंडपिठान वेंचणूक आयोगाक नोटीस दिवन आयज (मंगळारा) मेरेन प्रतिज्ञापत्र सादर करपाक सांगलां. फुडली सुनावणी 20 जुलयाक जातली.
श्रीकृष्णा नागवेंकार हांणी हडफडें-नागोवा पंचायतीच्या प्रभाग 2 आनी 6 विशीं, सलीम सय्यद हांणी ह्याच पंचायतीच्या प्रभाग 7 विशीं, पिटर फर्नांडीस हांणी कांदोळी पंचायतीच्या प्रभाग 3, जाल्यार आलेक्स डिसोझा हांणी पर्रा पंचायतीच्या प्रभाग 2 मदल्या ओबीसी आरक्षणाक विरोध करीत आव्हान याचिका दाखल केल्यात. हातूंत राज्य वेंचणूक आयोग, राज्य सरकार, राज्य हेर मागासवर्गीय आयोग आनी संबंदीत पंचायतीं हांकां प्रतिवादी केल्यात.
13 जुलय दिसा वेंचणूक आयोगान ओबीसींक 21 टक्के आरक्षण दीत पंचायत वेंचणुकां खातीरची दुरुस्ती अधिसुचोवणी जारी केल्या. अधिसुचोवणे प्रमाण वेंचणुकेंत ओबीसीं खातीर 307, अनुसुचीत जातीं खातीर (एससी) 22, जाल्यार अनुसुचीत जमातीं खातीर (एसटी) 187 प्रभाग राखीव दवरल्यात. ही दुरुस्ती अधिसुचोवणी चुकीची आशिल्ल्याचो दावो करीत ती रद्द

करपाची मागणी याचिकादारांनी केल्या.
मजगतीं, हे विशीं सोमारा सुनावणी जातकूच खंडपिठान राज्य वेंचणूक आयोगाक मंगळारा सांजवेळ मेरेन प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजू मांडपाक सांगलां.
पयल्या दिसा धा अर्ज दाखल
10 ऑगस्ट दिसा जावपी पंचायत वेंचणुकां खातीर सोमारा दोनूय जिल्ह्यांतल्यान दरेकी पांच अशे धा अर्ज दाखल जाल्यात. उत्तर गोंयांतल्या दिवचल आनी तिसवाडी म्हालांत दरेकी दोन, जाल्यार बार्देसांतल्यान एक अर्ज मामलेदारां कडेन दाखल जाला. दक्षीण गोंयांत साश्टी आनी केपेंतल्यान दरेकी दोन जाल्यार काणकोणांतल्यान एक अर्ज दाखल जाला. वेंचणुकां खातीर अर्ज भरपाची निमाणी मुजत 25 जुलय आसा.