ओडीपींत त्रुटी आसल्यारतो रद्द जावपाची शक्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मान्यताय दिल्ल्या प्रस्तावांचो घेतले फेरनियाळः नगर नियोजन मंत्री

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
णजी : नगरनियोजन कायद्याच्या 16 ‘ब’ कलमा खाला ज्या प्रस्तावांक मान्यताय दिल्या त्या सगल्या प्रस्तावांचो फेरनियाळ जातलो. 500 चौ.मि. मेरेनच्या बांदकामाच्या परवान्या खातीर 1 मे उपरांत पीडीए वा नगर नियोजन मंडळाच्या मान्यतायेची गरज पडची ना. मान्यतायप्राप्त वास्तुरचनाकार वा अभियंत्याक परवानो दिवपाचे अधिकार मेळटले, अशें नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. नगरनियोजन मंडळाचे बसके उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले.

नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 16 ‘ब’ खाला बऱ्याच प्रस्तावांक मान्यताय दिल्या. ह्या सगल्या प्रस्तावांचो समिती वरवी फेरनियाळ जातलो. मुखेल नगर नियोजक मॅथ्यू सॅम्युएल हांचे फुडारपणा खाला समिती स्थापन जातली. ही समिती 45 दिसां भितर अहवाल सादर करतली. हे समिती वरवीं 500 चौखण मिटर आनी एका माळयेचे इमारती खातीर पीडीए वा टीसीपीच्या कार्यालयांत लोकांक भोवताडे मारचे पडचे नात. वास्तुरचनाकार वा अभियंत्यांचे पॅनल स्थापन जातलें. ह्या पॅनला वरवीं बांदकामांक मान्यताय मेळटली. पांचशे चौखण मिटर परस चड सुवातीचे व्हड इमारती खातीर मात पीडीए वा टीसीपीची मान्यताय गरजेचीं. हाका लागून नगर नियोजन मंडळा वयल्या कामाचो ताण उणो जातलो. नियोजन तशेंच हेर कामांचेर लक्ष दिवप खात्याक शक्य जातले. ओडीपीच्या मसुद्यांत उणाव वा चुको आसल्यो जाल्यार त्यो रद्द जातल्यो. मंडळाचे फुडले बसकेंत ओडीपीचे मसुदे तशेंच निश्चीत जाल्ल्या मसुद्यांचो नियाळ जातलो. ओडीपी तयार करपा सयत शारांचे नियोजन करपा खातीर हाचे फुडें संवसारीक पांवड्या वयल्या सल्लागारांचो सल्लो घेतले. सल्लागारांची मजत घेतले बगर ओडीपी तयार जावची ना. गोंयचे वेगळेपण जपपाचे नदरेंतल्यान ओडीपी तयार
जातल्यो.