एलआयसी आयपीओ ४ मेक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एलआयसीचो आयपीओ ४ मे दिसा बाजारांत. देशांतलो सगल्यांत व्हडलो आयपीओ. ९ मेक तो बंद जातलो. पाॅलिसीधारक आनी कर्मचाऱ्यांक सवलत. सरकार हे कंपनींतली आपली ३.५ टक्के हिस्सेदारी विकतलें. हातूंतल्यान सरकाराक २१ हजार कोटी रुपये मेळटले.