एलआयसीचो आयपीओ 4 मेक उक्तो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पाॅलिसीधारक, कर्मचारी, किरकोळ गुंतवणुकदारांक खास सवलत

नवी दिल्ली : एलआयसीचो आयपीओ 4 मे दिसा उक्तो जावन 9 मेक बंद जातलो. अँकर गुंतवणुकदारां खातीर तो 2 मेक उक्तो जातलो. डीआयपीएएमचे सचीव तुहिनकांत पांडे हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली.
पांडे हांणी सांगलें, एलआयसी आतां मेरेन गुंतवणूकदार आशिल्ली. पूण आतां लोकांक गुंतवणूक करपाची संद दितली. ताचो आकार ल्हान आसूनय (सुमार 21 हजार कोटी रुपया) देशांतलो हो सगल्यांत व्हडलो आयपीओ थारला. एलआयसीचे अध्यक्ष एम. आर. कुमार हांणी सांगलें, जेन्ना एलआयसीन देशांत विमो विकपाक सुरवात केली, तेन्ना ती एलआयसी 1.0 आशिल्ली. विमो बाजार सुरू जालो, तेन्ना एलआयसीन सर्त स्वीकारली आनी एलआयसी 2.0 जाली. आतां आयपीओ उपरांत 3.0 जातली.
एलआयसीन आपल्या 21 हजार कोटी प्रारंभीक भौशीक आॅफरी खातीर (आयपीओ) प्रती शॅर 902 ते 949 रुपयांचो मोल थारायलां. कर्मचारी आनी किरकोळ गुंतवणूकदारांक 45 रुपया सवलत, पॉलिसीधारकांक 60 रुपया सूट. ह्या इश्यूचे 10 टक्के (2.21 कोटी) शॅर पाॅलिसीधारकांक आनी 0.15 कोटी शॅर पात्र कर्मचाऱ्यांक राखीव आसात. सरकाराक एलआयसींतले 3.5 टक्के स्टेक (22 कोटी शॅर) विकून सुमार 21 हजार कोटी रुपया उबे करपाक जाय.

एलआयसीचो हो इश्यू भारतीय शॅर बाजारांतलो आतां मेरेनचो सगल्यांत व्हडलो आयपीओ आसतलो. इश्यू सुचीबद्द जातकच एलआयसीचें बाजार मुल्यांकन वयल्या कंपन्यां कडेन सर्त करतलें. हाचे पयलीं पेटीएमाचो आयपीओ सगल्यांत व्हडलो आशिल्लो. तांणी पोरूं आयपीओंतल्यान 18,300 कोटी रुपया उबारिल्ले.