एमपीडीएचे ओपीडींत जायते गैरवेव्हारः आमदार साळकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाच्या (एमपीडीए) बाह्य उदरगत आराखड्यांत (ओपीडी)
जायते गैरवेव्हार दिसून आयल्यात आनी आपणे ताची म्हायती नगर आनी नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांका दिल्या अशें वास्कोचो आमदार कृष्णा (दाजी) साळकार हांणी सोमाराक सांगलें. एमपीडीएचो अध्यक्ष तशेंच समिती रोखडीच नेमतले अशी म्हायती तांणी दिली.
एमपीडीएचो अध्यक्ष नेमपा खातीर कळाव जाता. फुडल्या एक- दोन सप्तकां भितर एमपीडीएक नवो अध्य़क्ष मेळटलो. एमपीडीएच्या ओपीडींत जायते गैरवेव्हार जाल्यात, कसले तें हांव आतां सांगचो ना. ज्या विभागांत बदल जावपाक शकनात, तातूंत बदल केल्यात इतलेंच हांव सध्या सांगपाक शकतां. विश्वजीत राणे हांचे नदरेक ह्यो गजाली हाडून कारवाय करपाची मागणी आपणे केल्या अशें तांणी सांगलें.
विश्वजीत राणे घेतिल्लो निर्णय तुस्त करपा सारके आसात. दोंगराळ वाठारांत बांदकामां करपा खातीर विभागांत बदल केल्यात. अशल्यो गजाली बंद करपा खातीर खर निर्णय घेवपाक जाय. गरज पडल्यार पीडीए तशेंच एसजीपीडीएच्या अधिकारांक कातर लावपाक जाय. जमीन रुपांतरणा आड विश्वजीत राणे हांणी घेतिल्ल्या भूमिकेंक गोंयकारांनी येवकार दिवपाक जाय अशें साळकार हांणी सांगलें.
लोकांक कागाळी करपा खातीर आपलो वैयक्तीक ईमेल आयडी दिवपाचे राणे हांचे कृतींत कांय गैर ना. काँग्रेसचो प्रदेश अध्यक्ष अमीत पाटकारान ते खातीर आक्षेप घेतला, मात राणे हांणी हो ईमेल आयडी दिवन लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक आपूण म्हत्व दितां हें दाखोवन दिलां. लोक जमीन गैरवेव्हरांची म्हायती दिवपाक आपूण जावन फुडें येवपाक लागल्यात आनी ही एक बरी गजाल आसा अशें साळकार हांणी सांगलें.