ईगल प्रीमिअर लीग क्रिकेट सर्तींत न्हावेली पावसकर वॅरियर्स वस्ताद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः साखळेच्या ईगल स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ल्या ईगल प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तींत न्हावेली- साखळी हांगच्या अजय पावसकार आनी पंढरी गांवक हांच्या पावसकार वॉरियर्स पंगडान श्रीनिवास आयची आनी सॅम्युअर मोन्तेरा हांच्या ईगल अटॅकर्साक 8 धांवड्यांनी हारोवन वस्तादपण मेळयलें.
जैतिवंत पावसकार बॉरियर्सांक जोंगिंदर ब्लॅगन हाचें यादी खातीर प्रवीण ब्लॅगन हांणी पुरस्कृत केल्लें राोख 55555 रुपये आनी रामचंद्र सावंत यादस्तीक करंड फावो जालो. ईगल अटॅकर्सांक जवाहन (पंडित) देसाय यादस्तीक रोख 33333 रूपये आनी वासुदेव नायक यादस्तीक करंड मेळ्ळो. बाळासाहेब सावंत, यशवंत (लाला) देसाय आनी राजेश नायक हांणी इनामां पुरस्कृत केल्ली.
ईगल वॉरियर्सान टॉस जिखून बॉलींग करपाचें थारायलें. पावसकार वॉरियर्सान आपल्या डावांत 167 धांवड्यो केल्यो. तांच्या समर्थ गांवसान 4 चौके आनी 4 सक्यांनी पंगडाक  व्हडली धांवसंख्या रचून दिली. तांच्या अविनाश गांवसान 23 धांवड्यो काडल्यो. ईगलच्या सुनील शिरोडकारान आनी प्रणव अभ्यंकर हाणी दरेकी 2 विकेटी आनी करण उसपकारान 1 विकेट घेतली. ईगल अटॅकर्सांचो डाव 159 धांवड्यांत सोपलो आनी तांका 8 धांवड्यांनी हाऱ खावची पडली. रोहीत  घाडीन 21 आनी पराग साखळीकारान 18 धांवड्यो केल्यो. संकल्प पेडणेकारान 4, कल्पेश देसायान 2 आनी साहिल गांवसान 1 विकेट घेतली.
पावसकार वॉरियर्साचो बॅट्समन समर्थ गांवसाक सगल्यांत चड धांवड्यो काडिल्ले खातीर राजेश शेट्येन पुरस्कृत केल्ले 5 हजार आनी प्रशांत फातर्पेकारान पुरस्कृत केल्ले 3 हजार रुपयांचे बॅटिंगेचें इनाम दिलें. मॅन ऑफ फायनल म्हणून अमोल बेतकीकार पुरस्कृत 3 हजाराचे इनाम वॉरियर्साच्या संकल्प पेडणेकाराक मेळ्ळें. बरे बॉलिंगे खातीर समीर साळगांवकार पुरस्कृत 3 हजारांचें इनाम अटॅकर्साच्या तुकाराम नायकाक मेळ्ळें.
इनाम भेटवण कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचो सचीव विपुल फडके, भांडारी परेश फडते, ईगल क्लबाचो अध्यक्ष प्रशांत फातर्पेकार हाजीर आशिल्ले. साखळे गोंय क्रिकेट असोसिएशना वरतीन क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र सुरू करतले अशें विपुल फडकेन सांगलें.