इल्लोसो तीळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिसांतल्यान एक खेपे मोटो चमचो भर तीळ खाल्यार, दांत लेगीत घट जातात. तिळांत फायबर आनी अॅण्टीऑक्सिडंट्स व्हड प्रमाणांत आशिल्ल्यान रोग प्रतिकारशक्त वाडटा.

‘आरोग्यम धनसंपदा’ अशें म्हणटात, अर्थांत बरे भलायके परस दुसरी व्हड गिरेस्तकाय ना, ही गजाल सामकी खरी. भलायकी बरी आसल्यारूच बऱ्या मार्गान प्रयत्न करून खंयचीय गजाल मेळोवपाक शकता. जर भलायकीच सारकी ना जाल्यार जिवीतभर कश्ट करून जो​डिल्ल्या धनाचो उपेग ना. देखीक आमी मोटार घेतकूच थारावीक किलोमिटर ती धांवले उपरांत मॅकानिका लागीं व्हरून मोटारीचें सर्व्हिसींग करतात. तेच प्रमाण धांवपळीच्या जिवितांत स्वताची उदरगत करीत आसतना आपले भलायकेची कुयदाद घेवप तितलेंच गरजेचें आसता. अशें म्हाका दिसता.
अार्विल्ल्या काळांतले लोक फास्ट फूड मिटक्यो मारून खातना नदरेक पडटात. संवसारभर फास्ट फूड वा जंक फुडाची पुरवण करतल्या कंपनींनी जाळें विणलां. ऑनलायन पद्दतीन खंयच्याय फूड सप्लाय आवटलेटी कडल्यान जाय तसलें जेवण मागोवंक मेळटा. पूण आमी ज्या फास्ट फूड नांवांचीं खाणां खातात ती आमचे भलायके खातीर बरी काय वायट हाचो विचार करप चड गरजेचो.
आमच्या भारतीय जेवणाचें आमट, गोड, तिखट, कोडू, खार, पांच रसांचे सात्वीक अशें वर्णन केलां. भारतीय पद्दतीन जेवण करपाक जो मसालो वापरतात तातूंत दुयेंसां पसून राखण करपी जायतीं पुश्टीक सत्वां आमकां मेळटात.
आमच्या जाण्टेल्यांनी बदलपी ऋतू, हवामान आनी वर्साच्या बारा म्हयन्यां मदीं परबो येतात ते प्रमाण खाणा जेवणाचे वेवस्थापन केलां. पावस सोंपले उपरांत शीं पडपाक लागता. व्हडले दिवाळे उपरांत गोंयांतल्या देवळांनी काले, जात्रा, उत्सवांची सुरवात जाता. ह्या जात्रांनी कुरकुरीत तीळ, आल्याचें खाजें मिठायेचे मांड नदरेक पडटात. ह्या खाज्याचो जात्रा, काले, फेस्तां हांचे कडेन कसलो संबद आसा काय? असो म्हाका प्रस्न पडलो तेन्ना हांवें उमळशिकेन जाण्टेल्या लागीं वासपूस करून म्हायती एकठांय करपाचो यत्न केलो.
आदल्या तेंपार खंय आतांच्या बदलिल्ल्या हवामाना परस चड शीं पडटालें. मनशाच्या आंगांतली गरमी उणी जाताली तेन्ना जेवणांतलो एक पदार्थ करपाक तीळ वापरताले. तीळ गरमी वाडोवपी घटक पूण निखटे तीळ खावपाक तशे कुस्तार, म्हणून मकर संक्रांतीक तीळ आनी गोड तशेंच जात्रांनी बोटांच्या आकारा इतली मोठी आनी लांब चण्या पिठी तेलांत तळून मागीर गोडाच्या मेलांत तीळ, आलें भरसून खाजें तशेंच ताचे सारको गोडा खटखट्यार तीळ लावन रेवडी तयार करताले. ही कल्पना खंयच्या खाजेकाराक आयली आसतली हें सोदून काडप म्हणल्यार एक संशोधनाचो भाग थारतलो.
आमच्या जाण्टेल्यांक तिळाचे फायदे खबर आशिल्ले. आयुर्वेदेतांत तिळाक खूब म्हत्व आसा. तिळांत कॅल्शियम भरपूर प्रमाणांत उरता. ताकाच लागून तीळ खाल्ल्यान हाडां घट उरतात, हें आमकां सगल्यांक खबर आसाच. ताचे बगर मँगनीज, आर्यन, फॉस्फरस, सेलेनियम, ‘ब’ गटांतील जिवनसत्त्वा आनी फायबराचे घटक आसतात. तिळांत कॅल्शियम आनी झींक चड प्रमाणांत आसता, जीं हाडां कोसमेपाक दिनात. थोडे भितर सांगचें म्हणल्यार बायल मनशांक तीळ खावपाचो चड फायदो जावपाक शकता, कारण तिळांतले कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आनी फॉस्फरस सारके घटक हाडां खातीर पोशक थारतात. शिंयाच्या दिसांनी तीळ खावपाची संवय केल्यार हाडां आनी सांदेदुखीचाे त्रास जाणवना अशें आयुर्वेदीक तज्ञ सांगतात. दिसांतल्यान एक खेपे मोटो चमचो भर तीळ खाल्यार, दांत लेगीत घट जातात. तिळांत फायबर आनी अॅण्टीऑक्सिडंट्स व्हड प्रमाणांत आशिल्ल्यान रोग प्रतिकारशक्त वाडटा.
सर्वसादारण सगल्यां ऋतू भितर शिंयाचो ऋतू भलायकेचे नदरेन बरो अशें लोक मानतात. शिंयाच्या दिसांनी अश्यो कांय वस्तू मेळटात ज्यो आमचे भलायकेचे नदरेन फायदेशीर आसतात, तातूंतलोच एक म्हणल्यार तीळ! तीळ एक असो खाद्यपदार्थ आसा, जातूंत खूब गुणकारी घटक आसतात. दिसापाक इल्लोसो, पूण ताचे फायदे मात मोटे गुणकारी. शिंयाच्या दिसांनी तिळाची खाणां खावप कुडी खातीर फायदेशीर अशें लोक मानतात.
कारण तीळ उश्ण सभावी आसता. वैज्ञानीक नदरेन तिळाच्या तेलांत केंसां खातीर पोशक घटक आसपाचो सोद लागला. तिळाच्या तेलांत व्हिटॅमीन ई, बी कॉम्प्लेक्स, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस आनी प्रोटीन ही चड प्रमाणांत मेळटात.
तिळांत सेसमीन नांवांचे एन्टीऑक्सिडेन्ट आसतात, जे कॅन्सराच्यो पेशी वाडवपाक दिनात! तीळ खाल्ल्यान भूक वाडटा. तीळ वात, पित्त आनी कफ कमी करपाक मजत करता. तिळाच्या तेलान मालीश केल्यार हाडां घट उरपाक मजत जाता. शिंयाच्या दिसांनी तिळाचे तेल कांतीर सारयल्यार कांती वयलो खरखरितपणा पयस जाता. तीळ खाल्ल्यान चेऱ्याचेर चमक येवपाक मजत मेळटा. पोट दुखल्यार काळे तीळ गरम उदका सयत खाल्यार पोटदुखी पसून थाकाय मेळटा. तणाव, डिप्रेशन तीळ खाल्यार कमी जाता.
तीळ आनी खडीसाकर एकठांय करून खाल्ल्यान सुकी खांक येवपाची थांबता. कान दुखल्यार तिळाच्या तेलांत लसूण भरसून, तेल मातशें गरम करून लायल्यार कानदुखी कमी जावपाक शकता. तीळ दांतां खातीर गुणकारी आसात. सकाळीं ब्रश करतकूच तीळ चाबून खाल्यार दांत घट जातात.

सुदिन वि. कुर्डीकर
8275425404