आयपीएल उपरांत आतां चर्चा आससीसी माध्यम हक्कांची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः फाटल्या सप्तकांत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान (बीसीसीआय) आयपील सर्तीचे माध्यम ह्ककांची पावणी करून विक्रमी 48 हजार 390 कोटी रुपये मेळयल्ले. आतां आंतर राष्ट्रीय क्रिकेट मंडळान (आयसीसी) लेगीत 20 जूना सावन माध्यम हक्क विक्री खातीर निविदा उक्त्यो केल्यात.
आयसीसीआय 20 जूना सावन माध्यम हक्क विकपाची प्रक्रिया सुरू करतली. ह्यो निविदा 2024 सावन सुरू जावपी फुडल्या आठ वर्सां मजगतीं जावपी 711 मॅचीं खातीर आसतल्यो. आयसीसी वट्ट तीन पॅकेजी सादर करतली. तांतूंत चलयो अंडर-19 टी-20 संवसारीक करंडाचो आसपाव आसा. माध्यम हक्कां खातीर निविदी विक्री खातीर आयसीसी पारंपरीक सीलबंद प्रक्रियेचें पालन करतली. शिवाय दादले आनी बायल मॅचीं खातीर स्वतंत्रपणान बोली आयोजीत करतली.
आयसीसीन दादले आनी बायल क्रिकेट मॅचीं खातीर तीन विशेश पॅकेजी सादर केल्यात. पॅकेज ए हातूंत टीव्ही प्रसारण हक्क, पॅकेजी बींत डिजिटल आनी पॅकेज सींत टीव्ही आनी डिजिटल अशे दोनूय हक्क आसात. दादल्यांच्या गटांतत चार आनी आठ वर्सां खातीर माध्यम हक्क मेळोवपाक जातले. जाल्यार बायलांच्या गटांत फकत चार वर्सां खातीर माध्यम हक्क मेळोवपाक जातले.
पयलेच फावट दादले आनी बायल क्रिकेटचे हक्क स्वतंत्रपणान विकतले अशें आयसीसीन सांगलां. दादल्यांच्या क्रिकेटींत 16 सर्तीं खातीर आनी बायल क्रिकेटींतल्या आठ सर्तीं खातीर बोली लावपाक मेळटली. 2024 पसून फुडल्या आठ वर्सांत दोनूय गटांत दरेकी 362 आनी 103 मॅची जातल्यो. ह्या 465 मॅची शिवाय 19 वर्सां सकयल्ले चले आनी चलयांच्यो क्रिकेट मॅची लेगीत आसात. अशे तरेन वट्ट 711 मॅचीं खातीर बोली लावपाक मेळटल्यो.