आयज जुवारी पुलाचें गडकरी हस्तुकीं उक‍तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : उत्तर आनी दक्षीण गोंयाक जोडपी नव्या जुवारी पुलाचें लोकार्पण आयज सांजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकीं जातलें. जुवारी पुलाचेर सांजे 7 वरांचेर उक्तावणाची कार्यावळ जातली. ह्या पुलाक लागून कुठ्ठाळी वाठारांत जावपी येरादारीची कोंयडी उणी जावपाची आस्त आसा.

नव्या पुलाची लांबाय 13.2 किमि. जाल्यार उंचाय 8.20 किमि. आसा. पुलाचो पुराय खर्च 2,530 कोटी आसा. पयल्या पांवड्यार एका लेनीचें काम पुराय जालां. दुसऱ्या पांवड्यार दुसऱ्या लेनीचें काम 2024 मेरेन पुराय जावपाची आस्त आसा. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या यत्नाक लागून जुवारी न्हयं वेलो हो पूल जाता. पुलाच्या उक्तावणाची म्हाका खोशी आसा. पुला खातीर जाल्ल्या बसकांनी म्हजी उपस्थिती आसताली, अशें मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.

पुलाच्या कामाक लागून फाटलीं स वर्सां येरादारीची कोंयडी जाताली. पुलाची एक लेन आतां सुरू जातली. हाका लागून पुलाचेर जावपी येरादारीची कोंयडी उणीं जातलीं. पणजी – मडगांव तशेंच पणजी – वास्को प्रवास करपाक बरोच वेळ लागतालो. सकाळीं तशेंच सांजवेळार प्रवाशांचे बरेच हाल जाताले. नव्या पुलाक लागून पणजी – मडगांव वा पणजी – वास्को सदांच प्रवास करपी प्रवाशांक थाकाय मेळटली. फाटले दोन दीस नवो पूल पळोवपा खातीर उक्तो आशिल्लो. हाका लागून लेगीत येरादारीची कोंयडी जाली.

पोरण्या पुला वयल्यान अवजड वाहनांक बंदी आसतली. तशेंच पोरणो पूल वन वे जावपाचो आसा. अवजड वाहनां नव्या पुला वयल्यान सोडटले. हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जातली, अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.

हालींच उक्तावण जाल्ल्या मोपा विमानतळाच्या नांवाचो घोळ अजून सुरू आसा. हे फाटभुंयेर नव्या जुवारी पुलाच्या नांवा विशीं उमळशीक निर्माण जाल्या. पुलाक कोणाचें नांव दितले? हाची चर्चा सुरू आसा. नांवाचो निर्णय अजून जावंक ना.

मुख्यमंत्र्यान चलयली मोटार

जुवारी पुलाच्या उक्तावणाची तयारी नेटान सुरू आसा. उक्तावणाचे आदले दिसा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपली खासगी मोटार नव्या पुलाचेर चलोवपाचो अणभव घेतलो. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारा पुलाक भेट दिली. तांणी पुलाच्या उक्तावणाचे तयारे विशींची बसका लेगीत घेतली.