आमदार क्रुझ सिल्वा हांच्या यत्नांक लागून वेळ्ळी मतदारसंघात परत अॅम्बुलन्स सेवा

वेळ्ळी मतदारसंघात 108 अॅम्बुलन्स सेवेचें उक्तावण करतना आमदार क्रुझ सिल्वा, फादर अँथनी फर्नांडीस आनी जॉर्सन गोम्स

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
कुंकळ्ळीः वेळ्ळी मतदारसंघात अॅम्बुलन्स सेवा सुरू करपा खातीर आम आदमी पक्षाचे आमदार क्रुज सिल्वा हांणी भलयाकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे कडेन केल्ले फाटपुरवणेक लागून ही सेवा परत सुरू केल्या. वेळ्ळीचे धर्मगुरू फादर अँथनी फर्नांडीस, आपाचे सरचिटणीस जॉर्सन गोम्स हाचें हाजेरेंत 108 अॅम्बुलन्स सेवेक सुरवात केली.
वेळ्ळी आनी सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या गांवांतल्या लोकांक हे सेवेचे लाब मेळटलो. आमदार म्हणून लोकांनी वेंचून दिल्यार ही अॅम्बुलन्स सेवा परत सुरू करपाचें उतर सिल्वा हांणी मतदारांक दिल्लें. त्या प्रमाणे विधासभेच्या फाटल्या अधिवेशनांत तांणी ही सेवा परत सुरूकरपाची मागणी सरकारा कडेन केल्ली.
आपली मागणी पुराय केल्ले खातीर सिल्वा हांणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, जीवीके ईएमआरआय 108 सेवीच ऑपरेशन मुखेली सुषमा सैनी हांचे उपकार मानल्यात.
आपल्या मतदारसंघात अॅम्बुलन्स सेवा परत सुरू करपा खातीर यत्न केल्ले खातीर आपाचे प्रदेश अध्यक्ष अॅड अमीत पालेकार हांणी क्रुज सिल्वा हांची तोखणाय केल्या. लोकांक जाय तें मेळोवन दिवप हें आम आदमी पक्षाच्या आमदारांचें काम आसा आनी प्रामाणीकपणान तें हें काम करतात अशें तांणी सांगलें.