अफगाणिस्तान आनी भारतीय फुटबॉल खेळगडे मैदानात एकमेकांचेर जुडून गेले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
कोलकाताः भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मदीं कोलकातांत जाल्ले मॅची वेळार मारपेट जावपाचो प्रसंग घडलो. दोनूय पंगडांतले खेळगडे एकमेकांचेर जुडून गेले. आशियाई करंड 2023 खातीर खेलयल्ले हे पात्रताय मॅचीच्या निकाला उपरांत ही घडणूक जाली.
हे मॅचींत भारतीय पंगडान निमण्या खिणाक गोल करून जैत मेळयलें. हीच गजाल अफगाणिस्तानाच्या खेळगड्यांक पचली ना.  बेजारून ते भारतीय खेळगड्यांच्या आंगार धांवून गेले. सुरवेक दोन-तीन खेळगड्यां मदीं बाचाबाची जाली. लव्हू ल्वहू हें प्रकरण इतलें वाडलें की दोनूय पंगडांतले अर्द्या परस चड खेळगडे हें झगड्यांत पडले. बेंचार बशिल्ले खेळगडे मैदानांत आयले. पयलीं तांचे मदी बाचाबाची जाली उपरांत खोटो आनी मुठ्यांचो खेळ सुरू जालो.
निमण्या खिणाक भारताचें जैत
ही मॅच सामकी अटीतटीची जाली. फुटबॉल मोगींक तुल्यबळ खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. 84व्या मिनटा मेरेन एकूय गोल जालो ना. 85व्या मिनटाक भारताच्या सुनील छेत्रीन फ्री किकीचेर गोल करून भारताक आघाडी घेवन दिली. मात ती फकत 3 मिनटां तिगली. अफगाणिस्तानाच्या झुहेक अमिरीन 88व्या मिटकाक हेडरा वयल्यान गोल करून गोल बोरोबोरी केली. ह्या उपरांत इंज्युरी टायमांत (90 अधीक 2) भारताच्या अब्दुल समदनाक शानदार गोल करून भारताक जैत मेळोवन दिलें.
आशियाई करंड 2023चे फायनल पात्रताय फेरींत भारतीय पंगड ड गटातले मॅचींत दुसरे सुवातेर पावलाय हाँगकाँग पयले सुवातेर आसा.