अखेरेक बुमरा संवसारीक टी-20 सर्तींतल्यान भायर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो पयल्या क्रमांकाचो फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमरा ह्या म्हयन्यांत ऑस्ट्रेलियेंत जावपी संवसारीक टी-20 सर्त चुकतली हें अखेरेक स्पश्ट जालें.

फाटीचे दुखापतीन परतून तकली वयर काडिल्ल्यान दक्षीण आफ्रिके आड चालू आशिल्ली टी-20 माळेंतल्यान ताका फाटीं सरचें पडिल्लें. आतां ताका संवसारीक टी-20 सर्त लेगीत चुकतली.

ताचे सुवातेर संवसारीक टी-20 सर्ती खातीर कोणाची निवड करतले हें बीसीसीआयन अजून स्पश्ट करूंक ना. सध्या मोहम्मद शमी, दीपक चाहर आनी मोहम्मद सिराज हांच्या नांवांची चर्चा आसा.

फुडल्या दोन दिसांनी बीसीसीआय बुमराचे सुवातेर निवड केल्ल्या खेळगड्याची घोशणा करतलें.

बुमराक पुर्ण बरो जावपाक सुमार चार ते स सप्तक लागुये. बुमराक आशिया करंड सर्त चुकिल्ली. ते उपरांत ताणें ऑस्ट्रेलिये आडचे टी-20 माळे वरवीं पुनरागमन केल्लें. पूण, तो पयले मॅचींत खेळूंक नाशिल्लो. दुसरे मॅचींत खेळटना ताणें उत्कृश्ट प्रदर्शन केल्लें. तिसरे मॅचींत तो मात्सो म्हारगो थारिल्लो. चार ओव्हरींनी 50 धांवड्यो दिल्ल्यो. तशेंच ताका एक लेगीत विकेट मेळूंक नाशिल्ली. ते उपरांत दक्षीण आफ्रिके आडचे माळेंत लेगीत ताची निवड जाल्ली. पूण, तंदुरुस्त नाशिल्ल्यान ताणें माळेंतल्यान फाटीं सरपाचो निर्णय घेतलो.