अंडर-14 बुद्दिबळः जॉय काकोडकार आनी साईराज वेर्णेकार हांका आघाडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
फोंडेंः फोडें तालुको बुद्दिबळ असोसिएशनाक मंगेशी हांगच्या वागेळे हायस्कुलाच्या देसाय प्रतिश्ठान हॉलांत आयोजीत केल्ले गोंय राज्य निवड चांचणी चले आनी चलयांचे अंडर-14 बुद्दिबळ सर्तींत जॉय काकोडकार आनी साईराज वेर्णेकार 6वे फेरये उपरांत उक्ते गटांत दरेकी 6 गुणानी आघाडेर आसात. चलयाच्या गटांत श्रीलक्ष्मी कामत हिणे 6 गुणाची आघाडी घेतल्या,
चलयांच्या अंडर- 14 गटांत एथन वाझ, मयुरेश देसाय आनी विव्हान बाळ्ळीकार दरेकी 5 गुणांनी 5वे सुवातेर आसात. चलयांच्या गटांत श्रेया पाटील आनी शौर्य पेडणेकार दरेकी 5.5 गुणानी 5वे सुवातेर आसात जाल्यार श्रीवळ्ळी गांधी, वैष्णवी परब, अस्मिता राय आनी राशेल परेरा दरेकी 5.5 गुणानी 6वे सुवातेर आसात.