सिरसयकारांचो मोबायल टॉवराक विरोध; काम उडयलें बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: सिरसय हांगासरल्या महालक्ष्मी देवळा कुशीक सरकारी मुळावे शाळेच्या शेजरा मोबायल टॉवर उबारपाक थळाव्या लोकांनी खर हरकत घेतल्या. लोकांनी पंचायत मंडळा सयत टॉवराचें काम बंद उडयलें. बार्देस म्हालांतल्या कोलवाळ आनी हणजूण बरोबरूच आतां सिरसयंतल्या लोकांनी शाळेच्या प्राकारांत मोबायल टॉवराक विरोध केला.

मंगळारा दनपारां शाळे कुशीक व्हड संख्येन लोक एकठांय जाले. तांणी संबंदीत मोबायल टॉवराचें काम करपी कंत्राटदाराक धारेर धरलें आनी काम बंद उडोवपाक भाग पाडलें. फुडारांत ह्या टॉवराच्या रेडिएशनाचो त्रास शालेय विद्यार्थ्यांचे भलायकेचेर जातलो, असो दावो थळाव्या लोकांनी करून टॉवर उबारपाक विरोध केलो. कंत्राटदारान टॉवर उबारपाक आपले कडेन परवानगी आशिल्ल्याचें पत्र दाखयलें, पूण तिडकल्ल्या लोकांनी नमतें घेतलें ना.

ह्या वेळार थळावे उमाकांत कुडणेंकार हांणी म्हणलें, हांगा भायले भायर मोबायल टॉवर उबारपाचें काम सुरू केलां. थळावी पंचायत वा ग्रामस्थांक हाची कसलीच कल्पना दिल्ली ना. ह्या टॉवराचो घातक रेडिएशनाचो परिणाम भुरग्यांचेर आनी शेजारच्या लोकांचेर जातलो, हे खातीर आमचो टॉवराक विरोध आसा.

सरपंच गोकुळदास कांदोळकार हांणी म्हणलें, टॉवराच्या कामा खातीर पंचायती कडल्यान हरकत ना दाखलो दिल्लो ना. ह्या टॉवराचो शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांचे भलायकेचेर परिणाम जावंक शकता. टॉवर म्हत्वाचो काय शाळेंतले विद्यार्थी हाचो विचार प्रशासनान करचो. हें काम बंद करपाची नोटीस पंचायत जारी करतली. तशेंच सरपंच ह्या नात्यान आपूण गांवच्या हिता खातीर संबंदितांक टॉवर विरोधी पत्र धाडटलों. आमदारान आनी जिल्हो पंचायत वांगड्यान हाका तेंको दिवचो अशें आवाहन कांदोळकार हांणी केलें.

हे विशीं कंत्राटदारान म्हणलें, भौशीक बांदकाम खात्याच्या आदेशा प्रमाण ह्या टॉवराचें काम सुरू केल्लें. पूण लोकांचो वाडटो विरोध पळोवन आमी सद्या काम बंद दवरलां. हे स्थिती विशीं वयल्या अधिकाऱ्यांक कल्पना दितले.