सान चलयेचेर लिंगीक अत्याचार केल्ल्याक 4 दीस पुलीस कादय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः उत्तर गोंयांतले एके 14 वर्सा पिरायेचेर लिंगीक अत्याचार करून तिका गुरवार करपी 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यांक पणजेच्या पयलो वर्ग न्यायालयान चार दिसांची पुलीस कादय दिल्या.
पिडेस्त चली आनी दुबावीत तरणाट्याची 2021 वर्सा सोशल मीडिया वयल्यान वळक जाल्ली. ते उपरांत तांचे मदीं इश्टागत जाल्या उपरांत त्या वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यांत ताणे तिचेर लिंगीक अत्याचार केलो. चली गुरवार जातकूच हो प्रकार सामकार आयलो.
चलयेच्या घरच्यांनी पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी त्या तरणाट्याक अटक करून ताचेर गुन्यांव नोंद करून फाटल्या शेनवारा ताका अटक केली. आयतारा ताका पयलो वर्ग न्यायालयांत उबो केलो तेन्ना न्यायाधीशान ताका चार दीस पुलीस कादय दिली.