समर्पीत शिक्षकांक लागून बरो विद्यार्थी घडटा

गांजे सरकारी माध्यमीक विद्यालयाचे शिक्षक उमेश गावणेकार हांचो सेवा निवृत्ती निमतान सत्कार करतना जिल्हा पंचायत वांगडी उमाकांत गावडे. कुशीक मुख्याध्यापिका पूजा नायक, प्रशांत खानोलकार आनी पालक शिक्षक संघाचे हेर वांगडी, शिक्षक आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उमाकांत गावडे : उमेश गावणेकार हांचो सेवानिवृत्ती निमतान सत्कार
भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपय ः समर्पीत शिक्षक समाजाचो मोटो आदारस्तंभ आसता. समर्पीत शिक्षकांच्या माध्यमांतल्यान बरो विद्यार्थी घडटा. ताका लागून दरेका शिक्षकान समर्पीत भावनेन कार्य करप गरजेचें अशें उसगांव जिल्हा पंचायत वांगडी उमाकांत गावडे हांणी सांगलें.
गांजे सरकारी माध्यमीक विद्यालयाचे ज्येश्ठ शिक्षक उमेश गावणेकार हांच्या निरोप सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा माचयेर विद्यालयाची मुख्याध्यापिका पूजा नायक, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्रशांत खानोलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसलीं.
उमेश गावणेकार हांणी गांजे सरकारी माध्यमीक विद्यालयांत 11 वर्सां कार्य केलां. आयज ते निवृत्त जातात. ताका लागून तांणी आतां मेरेन विद्यार्थी घडोवपा खातीर दिल्लें योगदान कोणूच विसरूंक शकचो ना. अशे तरेचें व्यक्तीमत्व शिक्षकांच्या माध्यमांतल्यान दिसप खूब गरजेचें आसा अशें गावडे हांणी सांगलें.
ह्या वेळार मानेस्तांचे हस्तुकीं सेवा निवृत्ती निमतान उमाकांत गावणेकार हांचो शाल, श्रीफळ आन स्मरणचिन्न दिवन तांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार उलयतना पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्रशांत खानोलकार हांणी गावणेकार हांच्या वावराची तुस्त केली आनी गावणेकार हांणी आपल्या बऱ्या सभावाक लागून आनी बऱ्या अध्यापन कुशळटायेक लागून विद्यार्थ्यां मदीं वेगळी अशी प्रतिमा निर्माण केली अशें सांगलें.
मुख्याध्यापिका पूजा नायक हांणी गावणेकार हांणी शिक्षकांचें योगदान दितना बरी भुमिका निभायल्या म्हणपाचें सांगलें. आपलें मनोगत उक्तायतना उमेश गावणेकार हांणी शिक्षक आनी पालकांनी दिल्ल्या सहकार्याक लागून आपूण बरे विद्यार्थी घडोवंक शकलों म्हणपाचें सांगलें.
पारंपारीक दिवली पेटोवन हे कार्यावळीचें उक्तावण केले. माचये वयल्या मानेस्तांक फुलांतुरे दिवन येवकार दिलो. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन शिक्षिका अश्विनी जोग हांणी केलें. पूर्वा चावडीकार हांणी उपकार मानले.