सत्तरींतल्या पंचांच्या कपलाक आंटयो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

32 प्रभाग बायलां खातीर राखीव; 6 सरपंचांचेर घरा बसपाचो वेळ

वाळपयः पंचायत वेंचणुकां खातीर प्रभाग रचना हालींच जाहीर जाल्या. सत्तरी म्हालांतल्या वट्ट बारा पंचायतींतले खूबशे आदले पंच आनी आदले सरपंच अडचणींत सांपडल्यात. येता ते वेंचणुकेंत तांकां परतून पंचायतींत वेंचून येवपाचें आसत जाल्यार तांकां आपलो प्रभाग सोडून दुसऱ्यांच्या प्रभागांत जैता खातीर यत्न करचे पडटले. हाका लागून ते बेजार जाल्यात.

सत्तरींतल्या पंचायतींत बायलांक बरी संद उपलब्ध जाल्या. तांचे खातीर कांय प्रभाग आरक्षीत केल्यात. ताका लागून खूबश्या सध्याचे सरपंच आनी पंच अडचणींत आयल्यात.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सत्तरी म्हालांतले 32 प्रभाग बायलां खातीर राखीव दवरल्यात. ताका लागून सत्तरी म्हालांतल्या सुमार स सरपंचांचेर घरा बसपाचो वेळ आयला.

खूबशा पंचांक प्रभाग रचणुकेक लागून परतून त्याच प्रभांतल्यान वेंचणूक लडोवपाक मेळची ना. तातूंत चड करून सांवड्डेंचे बारकेलो गावडे, नारायण गांवकार, केरीचे सत्यवान गांवस, लक्ष्मण गांवस, गोविंद गांवस, पर्येचे कुष्टा गांवकार, बाळकृष्ण म्हाळशेंकार, सखा सावंत, पिसुर्लेचे देवानंद परब, रोहिदास राणे, लक्ष्मण गावडे, रुपेश गावडे, नगरगांवचे लक्ष्मण गांवस, प्रशांत मराठे, होंडाचे पांडुरंग गांवकार, सह्या पावणे, शिवदास माडकार, म्हावूसचे अशोक गांवकार, कृष्णा गांवकार, विठोबा वरक, गुळेलीचे अर्जुन मेळेकार, विनोद गांवकार, अनील गावडे, ठाणेचे उमेश सावंत, खोतोडेंचे संतोष गांवकार, भारत नायक, राजेश पर्येंकार आनी भिरोंडेंचे सदा गांवकार ह्या पंचां मुखार खर आडखळ निर्माण जाल्या.

भिरोंडेंची फाटली सरपंच तेरेसा आंद्दाद हांचे प्रभाग बायलां खातीर राखीव केल्ल्यान तिका परतून पंचायतींत वेंचून येवपाची संद मेळ्ळ्या. ठाणे पंचायतीचे फाटले सरपंच निलेश परवार हांचो प्रभाग मागासवर्गियां खातीर राखील जाल्ल्यान तांकां परतून एकदां पंच म्हूण वेंचून येवपाची संद मेळ्ळ्या. गुळेलीचे नितेश गावडे आनी अनील गावडे हांचे प्रभाग आदिवासी समाजा खातीर राखीव जाल्ल्यान तांकां परतून एकदां संद मेळपाचीं चिन्नां दिसतात. होंडा पंचायतीची शशिकला राणे हांचो प्रभाग बायलां खातीर जाहीर जाल्ल्यान ह्या प्रभागांतल्यान तिका परतून वेंचून येवपाची संद मेळ्ळ्या. मोर्ले पंचायतीची शुभदा गांवस आनी दिया जोशी हांचे प्रभाग बायलां खातीर राखीव जाल्यात. ताका लागून तांकां परतून जिखून येवपाची संद मेळ्ळ्या. नगरगांव पंचायतीची लक्ष्मी हरवळकार हांचो प्रभाग बायलां खातीर राखीव जाल्ल्यान ती परतून वेंचून येवपाक शकता.

आदल्या स सरपंचां मुखार आव्हान

सत्तरींतल्या 12 पंचायतींतल्यो 8 पंचायती पर्यें मतदारसंघांत जाल्यार चार पंचायती वाळपय मतदारसंघांत आसात. खोतोडेंचें आदले सरपंच संतोष गांवकार, नगरगांवचे आदले सरपंच प्रशांत मराठे, पिसुर्लेंचे आदले उपसरपंच देवानंद परब, पर्येचे आदले सरपंच गोविंद गांवस, सांवड्डेंचे आदले सरपंच नारायण गांवकार हांकां दुसऱ्याच्या प्रभागांत वेंचणूक रिंगणांत देंवून वेंचून येवपाचें आव्हान आसा.