विक्रम नायक हांची बदली आडायली ना जाल्यार रस्त्यार देंवतलेः व्यंकटेश नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें म्हाल विकास समितीची शिटकावणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: बेकायदो वेवसायांक मेकळे मळ मेळचें ह्या उद्देशान पेडणें पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरिक्षक विक्रम नायक हाची बदली केली जाल्यार पेडणेंकार रस्त्याचेर देंवतले, अशी शिटकावणी पेडणें म्हाल विकास समितीचो अध्यक्ष व्यंकटेश नायकान दिल्या.

कितल्याशाच वर्सांनी विक्रम नायका सारको एक कर्तव्यदक्ष पुलीस निरिक्षण पेडणें पुलीस स्टेशनाक मेळ्ळा. पुलीस स्टेशनाचो कार्यभार सांबाळटनाच ताणें खुबश्यो बऱ्यो गजाली केल्यात, ताका लागून पेडणेंकारांची ताच्या कडल्यान आस्त वाडल्या. आंदोलना वेळार आंदोलकां कडेन संवाद सादून शांतताय स्थापीत केल्या. घुंवळी वखदां आनी सोरो फक्त फोटवा खातीर धरूंक ना हें जप्त केल्ल्या म्हालाच्या मोला वयल्यानूच कळटा. दिवाळ्यांनी आयिल्ल्या बातम्यां वयल्यान जुगार, मटको बंद उडयले. बेकायदो रेंव वेवसायाचेर नियंत्रण दवरलें. धिरयो बंद उडयल्यो. चार म्हयन्यांत शांतताय आनी सुवेवस्था राखली, असें नायकान सांगलें. चार म्हयन्यांत बदली करून प्रामाणीक पुलीस निरिक्षकाचें मनोधैर्य सोंपोवपाचें हें कारस्थान. हो प्रकार पेडणेंकार मोन्यांनी सोंसून घेवचे नात. हे संबंदांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची स्वाभिमानी पेडणेंकार भेट घेतले. निवेदन दिवन बदली मागपी लोकप्रतिनिधींच्या मनांत कितें आसा आनी कारणां कितें आसात, हें लोकांचें म्हणणें आयकून घेवचें, उपरांतूच निर्णय घेवचो, अशी विनवणी करतले, अशें नायकान सांगलें.