लिंबू काडटा लोकांक घाम, 15 रुपयाक एक लिंबू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भाजयो, जिणेगरजेच्या वस्तूंचें मोल वाडटेच

म्हापशेंः वाडटे म्हारगायेक लागून सध्या सर्वसामान्यांचेर अर्थीक संकश्ट आयलां. आतां गरमेच्या दिसांनी लिंबू लोकांक घाम काडटा. सध्या एक लिंबाचो दर 15 रुपया जाल्लो आसून तो आनीक वाडपाची शक्यताय आसा.
इंधन दरवाडीचो फटको सगल्यांकूच बसला. भाजयांच्या दरा सयत कड्डण आनी हेर जिणेगरजेच्या वस्तूंचे दर वाडल्यात. फाटल्या वर्साचे तुळेंत हे दर तिपेटीन वाडल्यात. पॅत्रॉल- डिझेलाचें मोल वाडिल्ल्यान थेट म्हाल येरादारीच्या दरांतूय वाड जाल्ल्यान भाजयो म्हारग जाल्यात. पॅत्रॉल डिझेलाच्या दरांत वाड जाल्ल्यान भाजयो वा हेर जिणेगरजेच्या वस्तूंचें मोल वाडलां.
सध्या लिंबाचे दरूय लोकांक परवडपी नात. सध्या तापमानांत मोट्या प्रमाणांत वाड जाल्या. गरमेच्या दिसांनी थंडाये खातीर लिंबू सोडा वा लिंबू सरबत लोक पियेतात. सध्या राज्यांत तापमानांत वाड जाल्या. पूण वाडिल्ल्या लिंबाच्या दराक लागून चड्या दरान लिंबू सोडा वा लिंबू सरबत विकतात. हो दर वेवसायिकांक आनी सर्वसामान्यांक लेगीत परवडपी ना.
गोंयांत हाचे पयलीं लिंबू सोडा वा लिंबू सरबत 25 रुपया एक ग्लास मेळटाले. पूण लिंबाच्या वाडट्या दराक लागून वेवसायिकांनी पांच-धा रुपयांची वाड केल्या. ते खातीर लिंबू सोडाचो दर ग्लासा फाटल्यान 50 रुपया वयर वचपाची शक्यताय आसा.