रोमी लिपी कोंकणीचो अभ्यासक्रमांत आसपाक करचोः प्रेमानंद लोटलीकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः एकाद्री भास जायत्या लिपयांनी बरयतात. शिक्षणीक मळार तिका एक सारको दर्जो दिवपाक जाय. तशें केल्यारूच ते भाशेचें अस्तित्व तिगून उरतलें. ते खातीर रोमी लिपयेंतले कोंकणीचो गोंयच्या अभ्यासक्रमांत आसपाक करचो अशें कोंकणी तियात्रिस्त आनी लेखक प्रेमानंद लोटलीकार हांणी मागलां. अँथनी मिनेझीस हांचे  ‘हांव घोवाची बायल’ हे रोमी लिपयेंतले कोंकणी कांदबरीच्या प्रकाशन कार्यावळींत ते उलयताले.
दाल्गादो कोंकणी अकादमी (डीकेए) वतीन मडगांवच्या रवींद्र भवनांत ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. डीकेएन ताच्या पिकावळ हे येवजणे खाला ही कांदबरी प्रकाशीत केल्या. डीकेएचो अध्यक्ष व्हिन्सी काद्रुस, सचीव विलियम फर्नांडीस, ग्वादुलूप डायस ह्या वेळार माययेर आशिल्लें.
कोंकणी उलोवपी गोंयकारांनी भाशे खातीर एकठांय येवपाचें आवाहन करतना लोटलीकार हांणी 32 वर्सां उपरांत आनीक एक कादंबरी बरयल्ले खातीर अँथनी मिनेझीस हांकां परबीं भेटयलीं. मिनेझीस हांच्यो कमला आनी तेज्या पातका पासोत ह्यो कांदबरी प्रकाशीत जाल्ले कडेन आसात. ‘हांव घोवाची बायल’ कादंबरीचे ग्वादुलूप डायस हिणे समिक्षणात्मक उलोवप केलें.
अँथनी मिनेझीस हाणे रोमी कोंकणीक एक दर्जेदार कादंबरी बरयल्या. रोमीं कोंकणींत चडात चड दर्जेदार लिखाण जावपाची गरज डीकेएचो अध्यक्ष व्हिन्सी क्रादूस हांणी उक्तायली. अकादमी फकत पुस्तकां प्रकाशीत करना जाल्यार गोंयच्या दरएका घरात रोमी कोंकणी पावोवपाचो आमचो यत्न चल्ला अशें तांणी सांगलें. सुरवेक विलियम फर्नांडीस हांणी सगल्यांक येवकार दिलो. सोनिया गोम्स हिणे निमाणे उपकार मानले.