राज्यांत आयज, फाल्यां लायट आसची ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: ता. 7 जानेवारीक 11 केव्ही दिवचल शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9 ते सांजेचीं 4 वरां मेरेन वासुदेव नगर, हिल व्हिव्ह रेजिडन्सी, रोलींग मिल, वाठादेव, ज्योतिबा नगर, पिडब्ल्युडी ऑफीस, मुळावें भलायकी केंद्र, कातरवाडो वाठारांत लायट आसची ना.

आयज मळा पणजी हांगच्या अवंती  फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन पुंडलीक बिल्डींग, प्रेमा बिल्डींग, 31 जानेवारी बेकरी, सनशायन बार-रेस्टोरंट, हॉटेल एम्बासी, लिटल प्रेजिडन्सी सुपर मार्केट, पोप्युलर स्टेशनरी आनी भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना.

ता. 8 जानेवारीक 11 केव्ही ओल्ड खोर्ली इंडस्ट्रियल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपरां 2 वरां मेरेन पुराय खोर्ली ओल्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी खोर्ली लागसारच्या वाठारांनी लायट आसची ना.

ता. 9 जानेवारीक 11 केव्ही दिवाडे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 10 ते दनपरां 2.30 वरां मेरेन मळार, गांधी पार्क, सांतारबाट आनी दिवाडी गांवच्या लागसारच्या वाठारांत लायट आसची ना. 

तशेंच ता. 10 जानेवारीक 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपरां 2 वरां मेरेन पुराय कुंभारजुवा गांवच्या वाठारांत लायट आसची ना.