येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेतले उपरांतूच पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम : पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : पर्यायी रस्ते​ आनी येरादारी वेवस्थापनाचो नियाळ घेतले उपरांतूच पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम सुरू जातलें. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सगळ्या खात्यांची बसका घेवन येरादारी वेवस्थापनाचो नियाळ घेतले. वाठारातल्या पंचायतीं कडल्यान सुचोवण्यो घेतले, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां.
श्री. खंवटे हांणी आयज मंत्रालयात मॉन्सूनाच्या तयारे विशीं खात्यांची बसका घेतली. भौशिक बांधकाम, येरादारी, उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी बसकेक हाजीर आशिल्ले. बसके उपरांत श्री. खंवटे हांणी बसकेतल्या निर्णयांची म्हायती दिली.
गिरी – पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाक मान्यताय मेळ्ळ्या. काम सुरू जावचे पयलीं येरादारीचे वेवस्थापन करचें पडटलें. पर्वरच्या सगळ्या रस्त्यांचेर येरादारीची कोयंडी जाता. फ्लायओव्हराचें काम सुरू करचे पयली पर्यायी रस्त्यांची वेवस्था करची पडटली. हाचे खातीर पेन्ह द फान्स, सांगोल्डा पंचायतीं कडल्यान सुचोवण्यो घेवच्यो पडटल्यो, अशें श्री. खंवटे हांणी सांगलें.

पर्वरे तालावांचेर नियंत्रण जाय
पणजी – म्हापसा रस्त्याचेर पर्वरी वाठारात सदांच येरादारीची कोयंडी जाता. हाका लागून पर्वरी मुखेल रस्त्याचेर गाडयो आडावन तांकां तालांव दिवप अयोग्य थारता. हाका लागून येरादारीची कोयंडी वाडटा तशेंच अपघात जावपाची भिरांत आसता. पर्वरी रस्त्याचेर गाडयो आडावन तालांव दिवचो न्हय, अशी सुचोवणी श्री. खंवटे हांणी केल्या. पावसांत झाडां पडलीं वा रस्त्याचेर उदक भरलें जाल्यार ताका वाट करपाक उपाय येवजण्यो करपाच्यो सुचोवण्यो बसकेत खात्यांक दिल्यो.

रस्ते खणपाचे प्रकार
जीओ सारख्या मोबायल ऑपरेटर कंपन्या कडल्यान बेकायदा रस्ते खणपाचे प्रकार सुरू आसात. हाचेर कारवाय करपाची मागणी हांवें पुलिसां कडेन केल्या. रस्ते खणले उपरांत ते दुरूस्त करपाक बांधकाम खातें पळयना आनी सगळ्यांक आडखळ जाता. पर्वरी मतदारसंघात वीज पुरवण खंडीत जावपाचे प्रकार वाडल्यात. हाचे खातीर वीजमंत्री सुदिन ढवळीकार हांचे कडेन बसका जातली. थिवी आनी कदंबा पठार सबस्टेशनात तांत्रिक दोश आशिल्ल्यान पर्वरे वाठारांत वीज पुरवण खंडीत जावपाचे प्रकार वाडल्यात, अशी म्हायती खात्याच्या अभियंत्यांनी दिल्या. ढवळीकार हांचे कडेन बसका घेवन विजेच्या प्रस्नाचेर तोडगो काडटले, अशें तांणी सांगलें.