युपी वॉरियर्साक 6 विकेटींनी जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे प्रिमियर लिगेंत (डब्ल्युपीएल) काल युपी वॉरियर्सान गुजरात जायण्ट्साक 6 विकेटींनी हारयलो. मॅच हांगाच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर जाली.

गुजरात जायण्ट्साक सेगीत दुसरे हारीक तोंड दिवचें पडलें. अंदूंच्या हंगामांत ताका अजून एकूय जैत जोडपाक शक्य जावंक ना.

युपी वॉरियर्सान टॉस जिखून पयलीं फिल्डिंग करपाचो निर्णय घेतलो. गुजरात जायण्ट्सान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 142 धांवड्यो केल्यो. युपी वॉरियर्सान 15.4 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन मोख मेळयली.

गुजरात जायण्ट्सा वतीन लॉरा वोल्वार्ट आनी बेथ मुनीन डावाची सुरवात केली. दोगांयनी पयले विकेटी खातीर 40 धांवड्यांची भागिदारी केली. सवे ओव्हरींत सोफी एक्लेस्टनान मुनीक बाद केली. मुनी 16 धांवड्यो करून तंबूंत परतली. ते उपरांत एक्लेस्टनान 10वे ओव्हरींत वोल्वार्टाक बाद करून गुजराताक दुसरो धपको दिलो. गुजराताच्या ओपनरांनी 107.69चे स्ट्रायक रेटीन फकत 4 चवके मारून 28 धांवड्यो केल्यो.

13वे ओव्हरींत राजेश्वरी गायकवाडान फॉर्मा खातीर धडपडपी देओलाक 18 धांवड्यांचेर बाद केली. सुरवातीच्या बॅटरांच्या बाबत प्रदर्शना उपरांत गार्डनर आनी लिचफिल्ड हांणी डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. दोगांयनी 52 धांवड्यांची भागिदारी केली. गार्डनर 30 धांवड्यो करून 19वे ओव्हरींत एक्लेस्टनाच्या बॉलाचेर बाद जाली. कांय खिणा उपरांत लिचफिल्डान लेगीत तंबूंची वाट धरली.

मोखीचो फाटलाव करपी युपी वॉरियर्साक मुखेली एलिसा हिली आनी किरण नवगिरेन बरी सुरवात करून दिली. हिली 33 आनी नवगिरे 12 धांवड्यो करून बाद जाली. हिलीन 21 बॉलांनी 33 धांवड्यो करून पंगडाक पावरप्लेंत घटमूट केलो.

तिसरे सुवातेर बॅटिंगेक आयिल्ले चमारी अटापट्टून 17 धांवड्यो केल्यो. जाल्यार श्वेता सेहरावत 2 धांवड्यो करून बाद जाली. अखेरेक ग्रेस हॅरिस आनी दिप्ती शर्मा हांणी मॅच सोंपयली. दोगांयनी नाबाद 53 धांवड्यांची भागिदारी करून आपल्या पंगडाक सोंपें जैत मेळोवन दिलें.

हॅरिसान नाबाद 60 धांवड्यो केल्यो. जाल्यार शर्मा 17 धांवड्यो करून नाबाद रावली.

ह्या जैतान युपी वॉरियर्स गुणतकट्यांत तिसरे सुवातेर पावलो. चारांतल्यो दोन मॅची जिखिल्ल्यान ताचे चार गूण जाल्यात. गुजराताक सोडून सगल्या पंगडांचें चार गूण आसात. गुजरात निमाणे सुवातेर आसा.