मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशन दोन दिसांनी कार्यान्वीत करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः मोपा विमातळ पुलीस स्टेशनांत महेश केरकार हांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केल्या आनी दोन दिसां भितर हे स्टेशन कार्यान्वीत करतले अशी म्हायती पेडणे तालुक्याचो पुलीस उपअघिक्षक
सिद्धांत शिरोडकार हांणी दिल्या.
ह्या पुलीस स्टेशनाचे हद्दींत वारखंड, नागझर, उगवें, मोपा, तांबोसे, तोरसें, पत्रादेवी, कासारवर्णे, हसांपूर, चांदेल, इब्रामपूर, हणखणे आनी हळर्ण हे 14 गांव आसतले. मोपा विमातळ पयस पडटा त्या गांवांतल्या लोकांक पेडणे पुलीस स्टेशनांत तांच्यो कागाळी नोंद करपाची मेकळीक दिवची अशें थळाव्या लोकांनी मागलां.
मोपा विमातळ पुलीस स्टेशन सुरू जातकूच पेडणे पुलीस स्टेशना वयलो ताण कमी जातलो. पेडणे तालुक्यांतल्यो वीस ग्रामपंचायती आनी पेडणे नगरपालिका पेडणे पुलीस स्टेशनाचे कार्यकक्षेंत आशिल्ल्यो. खंयूंय कितेंय जाल्यार पुलिसांक थंय पावपाक कळाव जातालो. मोपा पुलीस स्टेशनाक लागून ही परिस्थिती बदलतली असो विस्वास लोकांनी उक्तायला