मांद्र्यां बेकायदो कावला अड्ड्यांचेर कारवाय

कावला अड्ड्यांचेर कारवाय करतना सरपंच अमीत सावंत आनी पुलीस. (मकबूल माळगीमनी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हेर बेकायदो वेवसायिकांक लेगीत पंचायतीची नोटीस

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

कोरगांवः मांद्रें गांवांतले बेकायदो कावला अड्डे काडचे खातीर मांद्रें पंचायतीन खर मोहीम हातांत घेतल्या. मांद्रेंचे सरपंच ॲड. अमीत सावंत हांणी पंचायत सचीव अमीत प्रभू आनी पेडणें पुलिसांनी बेकायदो कावला अड्ड्यांचेर कारवाय केली. कावला अड्ड्या वांगडाच हेर बेकायदो वेवसायिकांक पंचायतीन नोटीस जारी केल्या आनी तांचें काम ताकतिकेन बंद करपाचो आदेश दिला.

बेकायदो कावला अड्डे आनी उबारिल्ल्यो शेड काडपा खातीर 10 दिसांची मुजत दिल्या. दिल्ले मुजतींत तांणी ते काडले नात जाल्यार ते मातये भरवण करपाची शिटकावणी पंचायतीन दिल्या. गोंयांत खूबशा वाठारांनी कावला अड्ड्यांच्या नांवा खाला बेकायदो वेव्हार चलतात. अशा प्रकारां आड पंचायतीन खर कारवाय करची आनी फुडारांत त्या वेवसायिकांक परवाने दिवचे न्हय, अशी मागणी मांद्रेंच्या लोकांनी केल्ली.