मडगांव लोहिया मैदानारउबो केला ट्रान्सफोमर्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांवः मडगांवच्या इतिहासीक लोहिया मैदानार कोणे तरी लायटीचो ट्रान्सफोमर्र हाडून बसयल्ल्यान सध्या तो चर्चेचो विशय जाला. कोणेय ट्रान्सफोमर्र बसोवपाक लोहिया मैदान बेवारस जालां काय कितें, असो प्रश्न सुटके झुजाऱ्यांची भुरगीं विचारपाक लागल्यांत.
पोर्तुगीज राजवटीन लागू केल्ली भाशण बंदीचो हुकूम मोडून लोहिया मैदानाचेर 18 जून 1946 ह्या दिसा गोंय मुक्ती चळवळीची कीट पेटोवपी डॉ राम मनोहर लोहिया हांची याद जागोवपी मडगांवच्या ह्या मैदानार भोशीक बसका घेवपाक मेळटात. स्या लोहिया मैदानाचें सोबितीकरणाचे काम सुरू आसा. ट्रान्सफोमर्राक लागून त्या कामाक आडमेळे येवपाक लागल्यात.
मैदानार उबो केल्लो ट्रान्सफोमर्र पयलीं मैदाना सामकार आशिल्ले बिल्डिंगेचे सुवातेर आशिल्लो. भूमीगत केबल्स घालपा वेळार कोणाक विचारनास्तना वा कोणाची परवानगी घेनास्तना भायले भायर तो लोहिया मैदानार हाडून बसयला अशें 18 जून क्रांती समितीचे भांडारी विनायक मोर्डेकार हांणी सांगलें. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांचे कडेन केल्या. वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांची ते खातीर भेट घेतले, अशें तांणी सांगलें.