मडगांवां घाणयार्‍या उदकाची जोडणी घेवंक ना तीं आस्थापनां सील

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : मडगांव पालिका वाठारांतल्या ज्या हॉटेलांनी घाणयार्‍या उदकाची जोडणी घेवंक ना तीं आस्थापनां सील करतात. घाणयार्‍या उदकाचीं पायपां घालपाचें काम आजूनय पुराय जावंक ना. जोडणी खातीर अर्ज केल्लो अशी बाजू सध्या हॉटेलाची धनी मांडटात.
सध्या मडगांवां घाणयार्‍या उदकाचीं पायपां घालपाचें काम चालू आसा. देखून कांय आस्थापनांक जोडणी दिवपाक सुरवात जाल्या. मडगांवच्या घाणयार्‍या उदकाच्या गटारांतल्यान उदक व्हावत आसा. घाणयारें उदक मडगांवच्यान व्हांवून नावेलेच्या शेतांनी वता आनी उपरांत तें साळ न्हंयेक प्रदुशीत करता. ह्या कारणाक लागून उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. न्यायालया कडल्यान पालिकेक गरजेची कारवाय करपाच्यो सुचवण्यो केल्ल्यो.
मजगतीं, मडगांव पालिका मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकार हांणीय कांय दिसां पयलीं प्रदुशण करपी आस्थापनांक नोटीशी धाडल्यात. तशेंच घाणयार्‍या उदकाची जोडणी घेवपाचोय उलो मारिल्ल्याचें स्पश्ट केल्लें.
मडगांव वाठारांतलीं हॉटेला सासश्टी मामलेदारांन सील केलें. मंगळारा सकाळीं सासश्टीचे मामलेदार, तलाटी आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी पुलीस संरक्षणांत मडगांवचीं १९ दुकानां आनी हॉटेलां सील करपाची कार्यवाही सुरू केली. मामलेदार भिकू गांवस हांणी जल प्रतिबंध आनी प्रदूशण नियंत्रण कायद्या प्रमाण हे विशींचो आदेश जारी केल्लो. मडगांवच्या फुर्तादो बार आनी रेस्टॉरंट, खारेबांद, मडगांव कॅफे, बॉम्बे कॅफे, सगुण हॉटेल, स्टार हॉटेल, गोवा गेस्ट हावज, टोनी कोल्ड ड्रिंक, अमाचें दुकान, शेख बेपारी बीफ शॉप, गांधी मार्केट, हिमालय आयस्क्रीम पार्लर, कालकोंडा, स्टार चिकन सेंटर, गांधी मार्केट, कास्मिरो बार, मालभाट, लक्ष्मी हॉटेल, मालभाट, ए-१ फास्ट फूड, फ्लायओव्हर ब्रिजनजिक, ब्रीझा हॉटेल, गोवन बार, कालकोंडा, भारत कॅफे, तंदूर रेस्टॉरंट आनी बीफ सेंटर गांधी मार्केट ह्या दुकानांक नोटीस दिल्ली.
हे विशीं सासश्टीच्या तलाठ्यांनी सांगलें, दुकान आनी हॉटेल धनयांक तांचो वाठार सील करपा विशीं पयलींच नोटीस धाडिल्ली. ह्या वाठारंतलें प्रदूशण नियंत्रणांत हाडपा खातीर घाणयार्‍या उदका विशीं योग्य ती खबरदारी तांणी घेवंक ना.
कांय हॉटेलां आनी दुकान धनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळाच्या निर्णयाचेर रागर आशिल्ल्यान तांणी वयलो आदेश फाटीं घेवपाची मागणी केली. घाणयार्‍या उदकाचे जोडणी खातीर अर्ज सादर केल्यात. घाणयार्‍या उदकाचीं पायपां घालपाच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान जोडणी मेळूंक ना. सरकारी खात्यांतल्या असमन्वयाक लागून हाचो फटको दुकानदारांक बसता अशीं टिका केली. हे विशीं हॉटेल आनी दुकान धनी जिल्होधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी भेट घेतले.