मंत्र्यांनी लोकाभिमुख जावचें, आत्मकेंद्री निर्णय घेवचे न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री: मंत्र्यांच्या कामगिरीचो 6 म्हयन्यांनी घेतले अहवाल


पणजी : पक्षा वतीन सरकार तशेंच मंत्र्यांच्या कामगिरीचो नियाळ घेतले. दरेकी 6 म्हयन्या उपरांत मंत्री तशेंच सरकाराच्या कामगिरीचो अहवाल तयार जातलो. खात्यांचो कारभार चडांत चड पारदर्शक जावचो हे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्र्यांक सुचोवण्यो केल्यात. सगल्या मंत्र्यांनी लोकाभिमुख जावपाक जाय. आत्मकेंद्री जावन निर्णय घेवचे न्हय, अशेंय मुख्यमंत्र्यान बसकेंत सांगलें.

भारतीय जनता पक्षा वतीन बुधवारा पणजे भाजपा कार्यालयांत बसका जाल्यो. सगल्यांत पयलीं सुकाणू समितीची बसका जाली. उपरांत मंत्र्यांची तशेंच आमदारांची बसका जाली. सगल्या बसकांक पक्षाचे प्रभारी सी. टी. रवी तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. सरकार स्थापन जालें उपरांत पक्षा वतीन आमदार तशेंच मंत्र्यांची पयलेच खेपे बसका जाल्या.
फक्त वेंचणूक जिखून सरकार स्थापन करप इतलेच भाजपाचें ध्येय ना. गोंयची सर्वांगी उदरगत जावन राज्याक घटाय मेळपाक जाय. हाचे खातीर बसकेंत मंत्री तशेंच आमदारांक सुचोवण्यो केल्यो. सरकार तशेंच मंत्र्यांच्या कामगिरीचो पक्ष नियाळ घेतलो. तशेंच 6 म्हयन्या उपरांत सरकार तशेंच मंत्र्यांच्या कामगिरीचो अहवाल तयार जातलो. सरकार तशेंच मंत्री कशे पद्दतीन काम करतात, ते ह्या अहवाला उपरांत कळटले, अशें प्रभारी सी. टी. रवी हांणी सांगलें.
सगल्या खात्यांचो कारभार पारदर्शक जावपाक जाय. सगले वेव्हार पारदर्शक जावचे हे खातीर मंत्र्यांनी यत्न करचे, अशी सुचोवण्यो मंत्र्यांक केल्यात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सगल्यो बसका सोंपले उपरांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत तांणी ही म्हायती दिली. सगल्या खात्यांनी रोजगार निर्मितीचेर भर दिवपाक जाय, अशीय सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान मंत्र्यांक केल्या.
रामभाऊ म्हाळगी संस्थे वतीन मंत्र्यांक प्र​शिक्षण
रामभाऊ म्हाळगी संस्थे वतीन आमदार तशेंच मंत्र्यांक प्रशिक्षण दितलें. हे विशीं मुंबय तीन दिसांची प्रशिक्षणाची कार्यावळ जातली, अशें प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. पंचायत वेंचणुकेंत भाजपाचे चडांत चड कार्यकर्ते वेंचून येवपाक जाय. पंचायत वेंचणूक पक्षीय पांवड्यार जावची ना. तरी लेगीत भाजप कार्यकर्ते मोट्या प्रमाणांत ही वेंचणूक लडोवपाचे आसात. पंचायत वेंचणुकेचेर सुकाणू समितीचे बसकेंत चर्चा जाली. इतलो तेंप राज्य कार्यकारिणी बसका पणजेत जाताली. फुडली राज्य कार्यकारिणी बसका पणजे सोडून हेर शारांत जातली.
30 मेक केंद्रांतल्या मोदी सरकाराक 8 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान 30 मे ते 15 जून मेरेन गोंयांत कार्यावळी आयोजीत करतले. सेवा, प्रशासन हे संबंदीच्यो कार्यावळी आसतल्यो, अशें अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें.

दरेकी खात्याचो व्हिजन डॉक्यूमेंट

सगलीं खातीं ध्येय दवरून वाटचाल करतलीं. दरेकी खात्याक व्हिजन डॉक्यूमेंट करपाक सांगला. स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम फुडे व्हरून लोकाभिमुख प्रशासन दिवपाचेर चर्चा जाली. हाका लागून सरकार तुमच्या दारांत, हो उपक्रम परतून सुरू जातलो. सांगें मतदारसंघांतल्यान हो उपक्रम सुरू जातलो. राज्यांतल्या भाजप सरकाराक 10 वर्सां पुराय जाल्यात. केंद्रांतल्या भाजप सरकाराक 8 वर्सां पुराय जाल्यात. केंद्र सरकारची दरेक येवजण गोंयांतल्या लोकां मेरेन पावपाक जाय. केंद्रीय येवजणेचो लाव गोयांतल्या लोकांक मेळपा खातीर खात्यांनी यत्न करचे. आतां पंचायत वेंचणूक जातली. उपरांत 2024 वर्सा लोकसभा वेंचणूक जातली. पंचायत तशेंच लोकसभा वेंचणुकेचेर चर्चा जाली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत सांगलें.