भेसवण सर्तींत वीर नायक पयलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः खोर्ली- म्हापशें हांगच्या श्री सातेरी संस्थान आनी सांतेरी सांस्कृतीक मंडळान आषाढी एकदशी निमतान आयोजीत केल्ले भेसवण सर्तींत वीर नायक (वासुदेव), शेफाली कर्पे (लक्ष्मी), मनवी तिवरेकार (मीराबाय) हांका दरेकी पयलें, दुसरें आनी तिसरें इनाम फावो जालें. दिव्या शिरवयकारान चवथे आनी समीहन योगीक पांचवे इनाम दिलें.
हे सर्तींत 30 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. तांकां उमेद वाडोवपी इनामां दिलीं. पयलें इनाम सम्राट क्लब, पणजे आनी अॅड निशिकांत शिंदे हाणे जाल्यार शामसुंदर पेडणेकारान इनाम वाडोवपी इनामां पुरस्कृत केल्ली. इनाम भेटवण कार्यावळीक देवस्थानाचो अध्यक्ष उमेश तिवरेकार, नारायण कारेकार, नारायण राठवड, निशिकांत शिंदे, देवेंद्र राठवण, प्रेरणा पावसकार, भालचंद्र आमोणकार, शामसुंदर पेडणेकार, देवीदास कारेकार हाजीर आशिल्ले.