बेकायदाे दोंगर कातरल्यार 10 लाखांचो दंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नगर नियोजन खात्या कडल्यान अधिसुचाेवणी जारी

बेकायदाे मातयेचो भराव घालपूय पडटलें म्हारग

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : बेकायदाे दोंगर कातरप तशेंच मातयेचो भराव घातल्यार आतां उण्यांत उणो 10 लाखांचो दंड फारीक करचो पडटलो. 2 हजार चौखण मिटर मेरेन 10 लाखांचो दंड फारीक करचो पडटलो. तशेंच 2 हजार चौ. मिटरा परस चड जमनींत भराव घातल्यार वा दोंगर कातरल्यार दरेकी चौ. मि. जागे खातीर 500 रुपया प्रमाण दंड जातलो.

नगर नियोजन खात्यान नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 125 (उपकलम 1) खाला दंड दिवपा खातीर नेम निश्चीत केल्यात. तशेंच कायद्याच्या कलम 17 (ब) दंडाचें नेम तशेंच रक्कम निश्चीत केल्या.

देंवती वा दोंगुल्ली (स्लोप, ग्रेडिएंट 1:4) 25 टक्क्या परस चड आसल्यार तिका हात लावपाक मेळचो ना. देंवती (स्लोप) 10 टक्के ते 20 टक्क्यां मेरेन आसल्यार दोंगर कातरपाक परवानो मेळप शक्य आसा. 10 ते 15 मिटर उंचाय आनी 2 ते 2.5 मिटर रूंदाये मेरेन दोंगर कातरपाक मेळटलो. मैदाना खातीर चड जागो लागता. हाका ही अट लागू जावची ना.
गोंयांत बांदकाम उद्येग नेटान सुरू आसा. घरनिर्माण वसणुके सयत हॉटेलां तशेंच हेर प्रकल्पांचीं कामां सुरू आसात. हाका लागून मातयेचो भराव घालप, तशेंच दोंगर कातरपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या. दोंगर कातरप तशेंच मातयेचो भराव घालपा विशींचे नेम लेगीत नगर नियोजन खात्यान निश्चीत केल्यात. हे विशींची अधिसुचोवणी नगर नियोजन खात्यान जारी केल्या. दोंगर कातरप तशेंच मातयेचो भराव घालपा खातीर मान्यताय घेवप गरजेचें.
डेव्हलोपमेंट झोनांत मातयेचो भराव घालपाचो आसल्यार उदक भायर वचपी यंत्रणेचो आराखडो आसपाक जाय. सकयल्या वाठारांत 4 हजार चौ. मिटरा परस चड जमनीचेर भराव घालपाचो आसल्यार उदक वचपी (ड्रेनेज सिस्टीम) यंत्रणेच्या आराखड्याक उदका पुरवण खात्याची मान्यताय घेवप गरजेचें. वाट वा रस्त्या खातीर सकयल्या वाठारांत मातयेचो भराव घालपाचो आसल्यार पंचायत वा नगरपालिकेचो हरकत ना दाखलो घेवचो पडटलो. तशेंच हेर उपाय येवजण्यो करप गरजेचें. सगले अर्ज गोंय इमारत बांदकाम नेम 2010 प्रमाण कागदपत्रां, आराखडे सादर करप गरजेचें.