बायलांनी सगळ्या मळांचेर सक्षम जावचें

गुळेली राष्ट्र सेविका समितीच्या सुरवातेच्या वर्गाचे समारोप कार्यावळीक हाजीर आशिल्लीं विद्यार्थी. वांगडा हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मनीषा साठे: गुळेली राष्ट्र सेविका समितीच्या सुरवातेच्या वर्गाचो समारोप 

वाळपयः राष्ट्रभक्तीचे संस्कार रुजोवपा खातीर राष्ट्रसेविका समिती पुराय देशभरांत काम करता. देशाची आनी आमचे संस्कृतायेची राखण करपाची मोख दवरून सतत देश सेवा करपा खातीर आमी कटिबद्द आसात. ताका लागून लागपी कुशळटाय उदरगत, व्यक्तीमत्व उदरगत, सदगुणांची सापसीडी उबारून दिवपा खातीर दरेकल्यान फुडें सरपाक जाय. बायलांनी फकत शिक्षीत न्हय तर मानसीक, शरिरीक आनी बौद्धीक नदरेन सक्षम जावच्यो, हे खातीर लक्ष्मीबाय केळकार हांणी राष्ट्रसेविका समितीची स्थापना केली. देशभरांत तीन हजारां परस चड फांटे आनी हेर सेवा कार्यांत हे समितीचें योगदान आसा. ताका लागून आयच्या सेविकांनी फुडें येवचें अशें गोंय जिल्हो पालक तशेंच चिपळूण महाराष्ट्राची सह प्रचार मुखेली मनिषा साठे हांणी सांगलें. 

गुळेली सत्तरी हांगा राष्ट्र सेविका समिती गोंय वतीन आयोजीत केल्ल्या पांच दिसांच्या ‘प्रारंभीक वर्ग 2022’ च्या समारोप कार्यावळींत मुखेल सोयरी ह्या नात्यान साठे उलयताली. 

ह्या वेळार माचयेर वर्षा ढवळीकार, वर्ग अधिकारी ज्योती केळकार, गुळेली विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सुरज नायक, राजश्री जोग, वेदा आमशेकार, सुनंदा आमशेकार, विभावरी उमर्यें आनी हेर हाजीर आशिल्लीं.

आयच्यो बायलो सक्षम आसात आनी सगळ्या मळांचेर आपली सुवात वाडयतात. देशा खातीर आनी देश बांदपांत तांचो बरोच व्हड वांटो आसा. सगळ्यांनी बायलांक मान दिवचो. राष्ट्रीयताय दरेका मदीं आसता, पूण ती जागृत दवरपाचो यत्न सगळ्यांनी करचो, अशें मुख्याध्यापक सुरज नायक हांणी सांगलें.   

आमचें राष्ट्र घटमूट करपा खातीर मेळपी संदीचो फायदो घेवपाक जाय. तशेंच आपल्या आंगांत आशिल्ले गूण तशेंच उदरगती खातीर कसलेंय काम करतना एक मोख दोळ्यां मुखार दवरची आनी ती पुराय करपा खातीर ल्हान ल्हान पावलां उबारल्यारूच आमी येसस्वी जावपाक शकतात. असल्या वर्गा वरवीं खुबश्या विशयांचेर चर्चा, व्यायाम स्वावलंबन, व्याख्यानां आनी मैदानावयले खेळ खेळचे. हातुंतल्यान बौद्धीक क्षमतायेची उदरगत, निर्णय घेवपाची तांक अश्या जायत्या गुणांची उदरगत जायत रावता अशें मनिषा सांठे हांणी म्हणलें. 

वर्षा ढवळीकार हांणी, राष्ट्र सेविका समिती ही बायलां मदीं काम करपी संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली स्वयंसेवी संघटणा अशें तिणें सांगलें. 

सुरवातेक मानेस्तांक फुलां भेटोवन येवकार दिलो. तशेंच वर्गांत वांटेकार जाल्ल्या प्रशिक्षणांची प्रात्यक्षिकां ह्या वेळार सादर केलीं. राष्ट्रगीत, राष्ट्र समितीची प्राथना ह्या वेळार सादर केली. निमाणें वंदे मातरमान ह्या वर्गाची सांगाता जाली. ह्या वेळार वट्ट 62 शिक्षार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. येवकार राजश्री जोग आनी उपकार ज्योती केळकार हांणी मानले.