बायणा हनुमान देवळाच्या पुरयताक मारपेट

हनुमान देवळाचे पुरयत आनी हेरांक मारपेट करप्यांचेर खर कारवाय करपाची पुलीस स्टेशनांत मागणी करतना आमदार संकल्प आमोणकार आनी विवीध हिंदू संघटणेचे पदाधिकारी. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुबावितांक अटक, सुटका; गस्त वाडोवपाचें पुलिशेचें उतर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः वास्को बायणा दर्यादेगेर आशिल्ल्या श्री संकट मोचन हनुमान देवळाचे मुख्य पुरयत दत्तप्रसाद भट आनी त्या देवळाची देखरेख करपी मानव नायक, नार्वेकार आनी हेरांक शुकारा 30 डिसेंबराक थळाव्या कांय तरणाट्यांनी मोरपेट केलो. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी बायणा वाठारांतल्या सागर उड्डीगीर, नागराज मदार, हरियप्पा दोडामणी, नागेश तलवार हांचे आड अदखलपात्र गुन्यांव दाखल केला. ह्या प्रकरणा खातीर मुरगांव म्हालांतल्या साबार हिंदी संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यां सयत मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी मुरगांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून ह्या प्रकरणांत आरोपींचेर खर कारवाय करची, अशी मागणी पुलीस निरिक्षक राघोबा कामत हांचे कडेन केल्या.

शुक्रारा राती देवळाची नितळसाण करपी तरणाट्यां कडेन दुबावितांनी उदकाचें पायप दिवपाची मागणी केली. ह्या वेळार त्या तरणाट्यांनी दुबावितांक हातपांय धुवपा खातीर उदकाचें पायप दिलें, पूण दुबावितां मदल्या कांय जाण उदकाची नासाडी करपाक लागले, हे खातीर तांचे कडलें पायप तांणी काडून घेतलें. हे खातीर दुबावितांनी तांकां मारपेट करपाक सुरवात केली. मारपेट चल्ल्या ही खबर पुरयत भट हांकां कळटाच तेवूय आपले घरकान्नी सयत देवळा कडेन आयले. तांणी मध्यस्थी करपाचो यत्न केलो जाल्यार दुबावितांनी ताकाय मारपेट केलो. ह्या मारपेटांत पुरयत भट हांचे सयत मानव नायक, नार्वेकार आनी हेर तरणाटे जखमी जाले.

ह्या प्रकरणाची पुरयत भट आनी मारपेट जाल्ल्या तरणाट्यांनी मुरगांव पुलिशेंत दुबावितां आड कागाळ केली. पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून घेवपाक आनी जखमींची भलायकी तपासणी करपाक खूब वेळ घेतिल्ल्यान पुरयत आनी हेरांनी नाराजी उक्तायल्या.

मुरगांव पुलिसांनी आयतारा 1 जानेवारीक बायणा वाठारांतल्या चार दुबावितांक अटक केली आनी उपजिल्होधिकाऱ्या मुखार हाजीर केले. ह्या वेळार तांची जामिनाचेर सुटका केली.

आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सांगलें, आरपीं आड खर कारवाय जावपाक जाय. हे मुखार खंयच्याय धर्मा आड वावर केल्यार ताचे आड पुलिसांनी खर कारवाय करची. मुरगांवच्या सगळ्या देवळा वांगडाच हेर वाठारांनी पुलीस गस्त वाडयतले, अशी म्हायती पुलीस निरिक्षक राघोबा कामत हांणी दिली.