पीएम सूर्योदय येवजण : जाणून घेयात फायदे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राममंदिराच्या अभिषेका निमतान ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजणे’ची घोशणा केली. हे येवजणे खाला १ कोटी घरांच्या पांख्यांचेर सौर पॅनल बसयतले. ही म्हायती कांय दिसां आदीं स्वता प्रधानमंत्री मोदी हांणी ट्विट केल्ली.
आतां हे येवजणे खाला म्हयन्याक ३०० युनीट फुकट वीज मेळटली. हाचे पयलीं केंद्र सरकार पीएमएसवाय खाला वट्ट खर्चांतल्या ६० टक्के खर्चाक अनुदान दितालें. तेच प्रमाण प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजणे खाला १ कोटी घरांनी फुकट सौर उर्जा मेळपाची तजवीज केल्या. मात ही येवजण सगळ्यां खातीर न्हय. अशे परिस्थितींत हे येवजणेचो फायदो घेवपाचो आसल्यार कांय गजालींची काळजी घेवची पडटली.
प्रधानमंत्री सुर्योदय येवजणे खाला आस्पाव आशिल्ल्या लावार्थ्यांक ३०० युनीट फुकट वीज मेळटली. हेर येवजण्यां प्रमाण हे येवजणेंतय अनुदान मेळटलें. मात हे खातीर कांय मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यांत. केंद्र सरकाराच्या सगल्या सौर येवजण्यांचेर PSUs वरवीं लक्ष दवरतले. तशेंच PSU तुमकां इन्स्टॉलेशन आनी जोडी विशीं सांगतलें.

हे येवजणे खातीर तुमकां कांय म्हत्वाचीं मार्गदर्शक तत्वां पाळचीं पडटलीं. वीज मंत्रालयाच्या खाला एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी, पॉवर ग्रिड, एनईईपीसीओ, एसजीव्हीएन, टीएचडीसी ग्रिड इंडिया सारक्या उर्जा मंत्रालयाच्या खाला खुबशे भौशीक उपक्रम पीएम मोदींच्या ह्या ड्रीम प्रोजेक्टाचेर लक्ष दवरतले.
तुमच्या घरांत 2kw रूफटॉप बसोवपाचें आसल्यार ताका सुमार ४७,००० रुपया खर्च येतलो. हाचेर केंद्र सरकार १८ हजार रुपया अनुदान दिता. पूण देशांतल्या जायत्या राज्यांनी केंद्र सरकारा वांगडाच राज्य सरकारांनीय अनुदान दिवपाची घोशणा केल्या. अशे परिस्थितींत तुमकां तितलेच चड पयशे लागतले. जर तुमकां उरिल्ले पयशे घरांतल्यान गुंतोवपाचे नासल्यार बँक तुमकां रीण दिवपाक शकता.

मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण, १३० चौखण फूट वाठारांतल्या सोलर रूफटॉप प्लांटाल्यान दिसाक ४.३२ किलोवॅट वीज तयार जातली. वर्सुकी गणीत केल्यार वर्साक सुमार १५७६.८ किलोवॅट वीज तयार जातली. हाका लागून दिसाक सुमार १३ रुपया आनी वर्सुकी सुमार ५००० रुपया वाटोवपाक मेळटले.
4kw रूफटॉप लावपाक २०० चौखण फूट जमीन जाय. रुफटॉप सोलर प्लांट लावपाक ८६ हजार रुपया खर्च येता. हातूंत केंद्र सरकार ३६००० रुपया अनुदान दिता. जाय जाल्यार तुमी स्वता ५० हजार रुपया गुंतोवपाक शकतात वा राज्य सरकाराच्या अनुदानाचो लाव घेवपाक शकतात.
हाका लागून दिसाक ८.६४ किलोवॅट वीज तयार जातली आनी वर्साक ९४६० रुपया वाटावपाक मेळटले. फकत गरीब आनी मध्यमवर्गीय कुटुंबांक पीएम सूर्योदय येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो. हाचे खातीर तुमी संकेतथळांक भेट दिवंक शकतात आनी अर्ज करपाची पुराय प्रक्रिया पळोवंक शकतात.

प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजणेचो चड फायदो गरीब आनी मध्यमवर्गीय लोकांक जातलो अशी अपेक्षा आसा. सध्या तांकां मेळिल्ल्या उत्पन्नाचो व्हडलो वांटो वीज बिलां खातीर खर्च करचो पडटा.