पितळेची मूर्ती गळ्यांत आडकल्ल्याक जीवदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः श्रद्धेक मोल ना अशें म्हणटात मात कांय फावट अंधश्रद्धेन केल्ल्यो गजाली जिवाचेर येवपाक शकतात. एका 45 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक ताका लागून आपलो जीव वोगडावचो पडटाशिल्लो. मात केएलईएस डॉ प्रभाकर कोरे हॉस्पिटलांतल्या दोतोरानी ताचो जीव वाटायलो.
बालकृष्णाची पितळेची मूर्ती रातयां उदकांत दवोरून उपरांत सकाळीं तें उदक पिवपाचो ह्या मनश्याचो नेम आशिल्लो. मात ताणे ह्या उदका वांगडा मूर्ती गिळ्ळी. ती ताच्या गळ्यांत आडकल्ल्यान मरता काय उरता अशी ताची स्थिती जाली. ताका कोरे हॉस्पिटलांत हाडून एक्स रे काडतगूच गळ्यांतली मूर्ती दिसली. डॉ प्रिती हजारे, डॉ विनिता मेटगुडमठ आनी डॉ चैतन्य कामत हांणी रोखडीच वैजकी प्रोसिजर करून ही मूर्ती काडून ताचो जीव वाटायलो.
सुजल्लो गळो आनी स्वास घेवपाक आडमेळे येतात म्हणू हॉस्पिटलाच्या इमरजन्सी सर्जरी वॉर्डांत ताका दाखल केल्लो. मूर्ती तागेल्या अन्न नलिकेंत आडकल्ली. एन्डोस्कॉपी करून दोतोरांनी ती भायर काडली.