धारबांदोड्यां अपघात; एकल्याक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: धारबांदोड्यां संजिवनी साकर कारखान्या मुखा वयल्या मार्गार मोटारीचेर कंटेनर लवंडिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातांत यश मोहन नायक (25) ह्या तरणाट्याक मरण आयलें, जाल्यार दत्तराज तुकाराम गावडे (28 पाल उसगांव) आनी शिवानी राव (पाल उसगांव) ह्या दोगां जखमींक अदीक उपचारा खातीर गोमॅकाँत धाडून दिल्यात. राष्ट्रीय म्हामार्गार बसपी गोरवांक लागून अपघात घडिल्ल्याचो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायला.

पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण काल (आयतारा) रातीं तिस्क उसगांव सावन मालेंचे दिशेन मोटार वताली. ताचे विरुद्ध दिशेन येवपी कंटेनर लवंडलो. अपघाता उपरांत मोटारींत तीग जाण आडकून उरले. घडणुकेची खबर मेळटकूच फोंडें उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली. मोटारींत आडकल्ल्या तिगां जाणांक भायर काडपा खातीर खासा क्रेन हाडली. जखमींक अदीक उपचारा खातीर गोमॅकाँत व्हेले.

अपघाता उपरांत फोंडें-बेळगांव मार्गा वयली येरादारी ठप्प जाली. गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान अपघात जाल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला.