तमनारः रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्पाक सर्वोच्च धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्यायालयान राष्ट्रीय रानजीव मंडळाचो परवानो केलो रद्द


पणजी : सर्वोच्च न्यायालयान केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची (सीईसी) शिफारस मान्य करतना मोलें अभयारण्यांतल्यान वचपी रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्पाक राष्ट्रीय रानजीव मंडळान दिल्लो परवानो रद्द केलो. तमनार प्रकल्पा विशीं लेगीत सर्वोच्च न्यायालयान केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची शिफारस मान्य केल्ली. राष्ट्रीय रानजीव मंडळान दिल्लो परवानो रद्द केलाे तरी रेल्वेक परवान्या खातीर परतून अर्ज करपाची मेकळीक सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या.

तमनार वीज प्रकल्प, रेल्वे दोट्टीकरण तशेंच म्हामार्गाचो विस्तार प्रकल्प फुडें व्हरपाचे राज्य सरकाराचे यत्न आशिल्ले. ह्या तिनूय प्रकल्पांच्या विरोधांत सर्वोच्च न्यायालयांत जनहीत याचिका दाखल जाले उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान प्रकल्पाची स्थिती जाणून घेवपा खातीर केंद्रीय उच्चाधिकार समिती (सीईसी) स्थापन केली. हे समितीन गोंयांक भेट दिवन पळोवणी केली आनी सर्वोच्च न्यायालयाक अहवाल सादर केलो. तमनार प्रकल्पा उपरांत रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्पा विशीं उच्चाधिकार समितीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयान मान्य केल्या. हाका लागून राष्ट्रीय रानजीव मंडळान रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्पाक दिल्लो परवानो रद्द करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला.
तमनार प्रकल्पा विशीं सीईसीच्याे शिफारशी मान्य करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान 7 एप्रील 2022 दिसा दिल्लो.
कॅसलरॉक ते वास्को द गामा मेरेन 342 किमि. लांबायेच्या रेल्वे मार्गाच्या दोट्टीकरणाचो प्रस्ताव आसा. हातूंतल्या 252 किमि. रेल्वे मार्गाच्या दोट्टीकरणाचें काम पुराय जालां. सांवड्डें ते मडगांव मजगतीं, 16 किमि. रेल्वे दोट्टीकरणाचें काम पुराय जालां. फक्त 58 किमी. मार्गाचें काम उरलां. 34 किमि. रेल्वे मार्ग मोले अभयारण्यांतल्यान वता जाल्यार हेर काम जाग्याच्या संपादनाक लागून उरलां, अशी बाजू दक्षीण-पश्चिम रेल्वेन न्यायालयांत मांडली.
रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्पाक 2013 वर्सा पर्रीकार सरकारान विरोध केल्लो. हो प्रस्ताव राज्य रानजीव मंडळा मुखार 12 ऑक्टोबर 2016 दिसा चर्चेक आयलो. हाचे उपरांत रेल्वेन पर्यावरण मुल्यांकन अहवाल तयार करून घेतलो. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स संस्थेन 2017 वर्सा पर्यावरणीय मुल्यांकन अहवाल तयार करून दिलो. उपरांत राज्य रानजीव मंडळाच्या वांगड्यांत बदल जालो. 2 डिसेंबर 2019 दिसा हो प्रस्ताव राज्य रानजीव मंडळाचे बसकेंत चर्चेक आयलो. राना संरक्षक संतोष कुमार हांणी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.

अस्मिताये खातीर लडपी गोंयकारांचें जैत: कामत
रेल्वे दोट्टीकरणा खातीर सीईसीच्यो शिफारशी मान्य करतना राष्ट्रीय रानजीव मंडळान दिल्लो परवानो रद्द करपाचो सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय हें अस्मिताये खातीर लडो दिवपी गोंयकारांचें जैत आसा, अशें आमदार कामत हांणी म्हणलें.

न्यायालयाच्या निर्णयाक येवकारः अमीत
रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्पाक राष्ट्रीय रानजीव मंडळान दिल्लो परवानो रद्द करपाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक काँग्रेस पक्ष येवकार दिता. असंवेदनशील सरकाराक लागून जनतेक पर्यावरण विरोधी प्रकल्पां आड न्यायालयात धांव घेवची पडटा. सत्तेर आयल्यार तिनूय प्रकल्प रद्द करपाचे आस्वासन काँग्रेसीन दिल्लें. डबल इंजीन सरकाराच्या कारभाराचेर लक्ष दवरून सदाच सादूर रावपाची गरज आसा, अशें प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी म्हणलें.

हें गोंयचें जैत : विजय सरदेसाय
गोंयकारांच्या इत्से प्रमाण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिला. पर्यावरण विरोधी प्रकल्पां आड गोंयकारांनी दिल्ल्या लड्याचें हें फळ आसा, अशें गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी म्हणलें.