झेल आयलो धांवून

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

किर्गिस्तानात बर्फाची दोंगुल्ली कोसळून वाठारांत झेल पातळ्ळो. व्हिडियो काडपी फांतरा फाटल्यान लिपिल्ल्यान वाटावलो.