गोवा डेरी वेंचणुकेंत 95 टक्के मतदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तिनूय पॅनलांत अटीतटीची लडत


पणजीः गोवा डेरीच्या संचालक मंडळाची काल वेंचणूक जाली. कुर्टींतल्या सहकारी भवनांत जाल्ल्या मतदानांत सांजे चार वरां मेरेन वट्ट 95 टक्के मतदान जालें. गोंयांतल्या वट्ट 167 सहकारी संस्थांतल्यान 160 संस्थांच्या अध्यक्षांनी मतदानांत वांटो घेतलो.
गोवा डेरीचो फाटल्या पांच वर्सांतलो कारभार वादग्रस्त थारिल्लो. आरोप-प्रत्यारोप, न्यायालयीन खटले, संचालक मंडळ अपात्र जावप हे सारक्या घडणुकांक लागून गोवा डेरी वादांत सांपडिल्ली. निमाणे सरकारान हाचेर उपाय म्हूण प्रशासकाची नेमणूक करून गोवा डेरीचो कारभार चलयलो.
पांच वर्सांचो काळ सोंपत आसतना लेगीत गोवा डेरी खातीर वेंचणूक घेवपाचे थारायले. पूण ही वेंचणूक लेगीत न्यायालया मेरेन व्हरपाचें काम कांय दूद उत्पादक शेतकारांनी केले.
आयतारा सकाळच्यान विवीध दूद संस्थांच्या अध्यक्षांनी कुर्टी येवन मतदान केलें. दनपारां 12 वरां मेरेन सुमार 70 टक्के मतदान जाल्लें. जाल्यार सांजे 4 वरां मेरेन वट्ट 95 टक्के मतदान जालें. हें वेंचणुकेंत व्हडा संख्येन हाजीर रावन विवीध दूद संस्थांच्या अध्यक्षांनी मतदान केलें.
आदले अध्यक्ष श्रीकांत नायक, माधव सहकारी, राजेश फळदेसाय हांच्या पॅनेलां मदीं अटीतटीची लडत जाली. वेंचणूक रिंगणांतल्या वट्ट 38 उमेदवारांतल्यान अादले अध्यक्ष दुर्गेश तिरोडकार हांणी अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडयल्या. बारा सुवातां खातीर ही वेंचणूक जाल्या.