गोवा कार्बन प्रकल्पांतल्या प्रदुशणाची केली पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) निर्देशा प्रमाण स्थापन जोड समिती कडल्यान सां जुझे दी आरियाल हांगच्या गोंय कार्बन लि. प्रकल्पांतल्यान जावपी प्रदूशणाची पळोवणी मंगळारा केली. म्हयन्या भितर अहवाल सादर करपाक सांगिल्लें.
सां जुझे दी आरियाल हांगच्या नागरिकांनी जानेवारी २०२३ ते जानेवारी २०२४ ह्या वर्सभराच्या काळांत गोवा कार्बन लिमिटेडान कण उत्सर्जन आनी प्रदूशणाच्यो २२१ कागाळी नोंद केल्ल्यो. राष्ट्रीय हरित लवादान गोवा राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळ, मुखेल सचीव आनी पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालय हांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करुन प्रत्यक्ष घडणुके सुवातेर वचून तपासणी करपाचे आदेश दिल्ले.
गोवा राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळ, मुखेल सचीव आनी पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालय हांच्या प्रतिनिधींचो आसपाव आशिल्ले जोड समितीन कंपनीक भेट दिवन गोवा कार्बन लिमिटेडान तांच्या कार्या खातीर सगळ्यो गरजेच्यो संमती मेळयल्या काय ना. तांणी विहीत अटी पाळ्ळ्यात काय ना. हाचें मुल्यांकन परपाचो आनी म्हयन्या भितर अहवाल सादर करपाचो आदेश न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आनी तज्ञ वांगडी विजय कुलकर्णी हांणी जारी केल्लो.
खंयच्याय गैर प्रकारा विशीं, अहवाल सादर करतना पर्यावरणाची लुकसाण भरपाय आनी सुधारीत कारवायेची शिफारस करतले. धोको निर्माण करपी उत्सर्जन वाडिल्ल्यान सां जुझे दी आरियालच्या एसटी असोसिएशन, समाजीक न्याय मंच आनी रालोय रेसिडन्ट वेल्फेअर असोसिएशनान एनजीटीकडेन याचिका दाखल करून वेळ मागला. हे प्रमाण मंगळारा सकाळीं जोड समितीच्या प्रतिनिधींनी कंपनी वाठाराची, तांणी घेतिल्ली परवानगी आनी कंपनींतल्या कामांची म्हायती घेतली.