गोंयांत धर्मांतर बंदी कायदो येवप गरजेचें: मोहन आमशेकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: हिंदू समाजाचे दैवत आशिल्ले परशुराम हांची हिंदू लोक पुजा करतात. गोंयांत हिंदू आनी क्रिस्तांव भावां मदीं धर्मीक तीड निर्माण जावपाची शक्यताय उणी आसा. कारण गोंयांतले क्रिस्तांव समाज हो पयलींचो हिंदूच समाज. पूण कांय धर्मप्रचारक सुवार्था खातीर समाजाची दिशाभूल करून धर्मांतर करपाक खूबशा हिंदूक प्रवृत्त करतात. ते खातीर गोंयांत धर्मांतर बंदी कायदो अस्तित्वांत येवप गरजेचें आशिल्ल्याची म्हायती विश्व हिंदू परिशदेचे विभाग मंत्री मोहन आमशेकार हांणी फोंड्यां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली.

धर्माच्या नांवा खाला हिंदूंनी केन्नाच खंयच्याच धर्माचेर अन्याय केल्लो ना. हिंदूच्या पुर्वजांचे छळ जाल्ले नात, पूण आयच्या क्रिस्तांव भावांच्या पुर्वजांचो छळ जाला. समाजांत परतून तीच भावना निर्माण जाल्ल्यान सद्या प्रसार माध्यमांतल्यान वाचूंक मेळटा. राजकारणांतल्यान ज्या लोकांची गच्छंती जाल्या त्याच लोकां कडल्यान सद्या पत्रकाच्या माध्यमांतल्यान परतून राजकारणांत सक्रीय जावपाची तयारी जायत आसा अशें आमशेकार हांणी सांगलें.

मुखार उलयतना तांणी म्हणलें, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सुवार्थी राजकारण्यांच्या पत्रका कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवचें न्हय. तशेंच विश्व हिंदू परिशदे वतीन सरकारान गोंयांत धर्मांतर बंदी कायदो लागू करपा खातीर हाचे पयलीं निवेदन दिल्लें. ताची फाटपुरवण करून कायदो अंमलांत हाडपा खातीर यत्न करतले अशें मोहन आमशेकार हांणी सांगलें.

हे पत्रकार परिशदेंत विश्व हिंदू परिशदेचे कोंकण प्रांत उपाध्यक्ष तशेंच गोंय राज्य विभागाचे अध्यक्ष संतोष नायक हाजीर आशिल्ले.