गटारांत पडिल्ले गायेक वाटायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचलः शांताराम नगर, बोड्डें हांगा उक्त्या गटारांत पडून जखमी जाल्ले गायेक अमृतसिंग, उत्तम पांगम हांणी उजो पालोवपी दलाच्या जवानांच्या मजतीन भायर काडून वाटायली. जखमी जाल्ल्यान गायेक भायर येवपाक मेळनाशिल्लें तशेंच पोट आडकल्ल्यानत तिका स्वास घेवपाक त्रास जाताले.
प्राणी मोगी अमृतसिंह हांका गायेची म्हायती दिल्या उपरांत आपल्या वांगड्यांक घेनव तो घडणुकेचे सुवातेर आयलो. ड्रीलाचो वापर करून गटार फोडलें आनी दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांचे मजतीन गायेक गटारांतल्यान भायर काडली. तिगेल्या पोटाक दुखापत जाल्या. अमृतसिंग, उत्तम पांगड तशेंच जवानांचें थळाव्या लोकांनी तोखणाय केली.
मजगतीं, उक्त्या गटारांत गोरवां पडपाचे प्रकार वाडल्यात. ताका लागून दिवचल पालिका मंडळान गटाराचेंर लाद्यो घालच्यो अशी लोक मागणी करतात.