क्रेनीक उजो लागूनपांच हजारांचें लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: क्रेनीक उजो लागून पांच हजारांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाचे कचेरेन दिल्या.
नावेले फुर्तादो पेट्रोल पंपा कडेन ही घडणूक बुधवारा दनपरां 1.15 वरांचेर घडली. उजो पालोवपा खातीर एक बंब वापरलो. उजो कसो लागलो तें मात कळपाक शकलें ना.