कोरोना तेपार बंद केल्ल्यो बशी सुरू करपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः कोरोना तेपार बंद केल्लो काणकोणांतल्या मिनी बशी बेगोबेग सुरू करून लोकांक जातात ते येरादारीचे त्रास कमी करपाची मागणी काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारी हांणी काणकोणच्या येदारारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन केल्या. जनसेवा वॉरियर्सच्या बावट्या खाला भंडारी आनी तांच्या समर्थकांनी बुधवारा अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. कोरोनाच्या पयल्या लॉकडावना वेळार खाजगी मिनी बशी बंद केल्यो. सध्या तांकां प्रवासी येरादारी करपाक मेळटा तरी डिझेलाच्या दरांत व्हडा प्रमाणात वाड जाल्ल्यान धनयांनी बशी सुरू केल्या नात. ताका लागून विद्यार्थी, सरकारी आनी खाजगी कर्मचाऱ्यांक कामार वचपाक तखालस जाता अशें भंडारी हांणी सांगलां.
येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी हे समस्येंत लक्ष घालून मिनी बसवाल्यांक भाडें दर वाडोवन दिवचो ना जाल्यार त्यो बाशी चलोवपाक घेवच्यो अशें भंडारी हांणी मागलां. तें शक्य जायना जाल्यार कंदबाच्यो मिनी बशी सुरू करच्यो अशी सूचोवणी तांणी केल्या.